Teracom Mobil logo.

Mobilt VPN

VPN - ditt privata nätverk

Är din kritiska kommunikation säker?

Dagligen drabbas företag av överbelastningsattacker, dold avlyssning och intrångsförsök. Trenden är tydlig och hotbilden påverkar alla typer av nätverk. I takt med att företag nu använder alltfler M2M-lösningar för att mäta, övervaka och styra olika processer, blir även riskerna med att koppla upp sig allt tydligare och mer kritiska. Och frågorna kring säkerhet och stabilitet allt viktigare. Ett sätt är att säkra nätverken är att använda en VPN-lösning.

VPN – virtuellt privat nätverk

VPN, virtuellt privat nätverk, skapar en säker förbindelse genom ett privat nätverk som är helt separerat från all annan trafik. På så sätt kan du skapa en säker anslutning hela vägen från ditt interna företagsnätverk till uppkopplade enheter i fält. VPN lämpar sig därför utmärkt för överföring av affärskritisk kommunikation mellan maskiner.

Med vårt VPN kan du skapa en helt separat nätverksförbindelse mellan sensorer och industriell utrustning på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Genom att erbjuda managerbar datauppkoppling åtar vi oss även ett utökad ansvar ifråga om drift, underhåll och åtgärd för att säkra din datauppkoppling.