Teracom Mobil logo.

Vi verifierar industriroutrar

Industriell Hårdvara

Vi verifierar industriroutrar

Fler och fler av våra företagskunder vill köpa en komplett lösning där de är säkra på att varje länk i kedjan fungerar. Att uppkopplingen måste fungera är ett måste för alla företag idag, det är ett naturligt steg när allt fler enheter blir uppkopplade och utgör kritiska delar av en större process eller flöde. För att säkerställa hög tillgänglighet är det viktigt att även att de robusta industriroutrar man använder måste matchar de högsta kraven.

Här är din verksamhet som mest sårbar

”Vi vill erbjuda Teracom Mobil verifierade industriroutrar till alla företag som en del av en av vår produktportfölj. Vi kommer kontinuerligt att utöka och uppdatera vårt utbud med routrar som genomgått vårt produktteams tuffa verifieringsstester” – säger Peter Borgfors, CTO på Teracom Mobil

Kraftfull, säker, skalbar och roubust

Vi har satt upp höga krav på de industriroutrar som vi verifierar för Teracom Mobils nät. Under de senaste månaderna har Teracom Mobils produktteam jobbat hårt med att genomföra ett stort test av industriroutrar och har hittat de som matchar både våra och våra kunders krav.
I den första testomgången ingick ett flertal industriroutrar som på utvärderades utifrån en fyrgradig skala. För att en router ska vara intressant för Teracom Mobils tester krävs att enheten är:

En kraftfull LTE/4G-router som stödjer kundernas behov av möjlig uppkoppling mot flera olika frekvensband inom LTE samt olika mobila teknologier för kontinuerlig uppkoppling.

En säker router som stöder flera VPN-protokoll, brandväggar och VLAN/isolering mellan nätverksportar.

En skalbar router som kan hantera flera funktioner, både för kommunikation med äldre industrienheter (t.ex. serieportar) och med framtida tjänster (t.ex. möjlighet att utveckla applikationer i routern).

En robust router som klarar våra kunders utmanande miljöer, både gällande klimat och olika installationer. Från enkla betalningslösningar till installationer i skogsmaskiner. (d.v.s. IP-klassning och breda temperaturområden)

Åtta verifieringspunkter

Produktteamet använder ett testprotokoll med åtta olika testområden för att utvärdera respektive industrirouter som har kvalificerat sig till certifieringstestet.

1. Generell nätverks-prestandarestanda
2. Prestanda och stabilitet
3. Säkerhet
4. Stöd for Net1s abonnemang och tjänster
5. Multi WAN (möjlighet att ansluta till flera nät)
6. Gränssnittsstöd (Antenner, GPS, Serial)
7. Fjärrkonfiguration
8. Fjärrövervakning

Ökat intresse av fjärrstyrda tjänster

Vi har som vårt mål är att erbjuda kunderna en säker och robust managerad datauppkoppling, där är industriroutrarna en viktig länk för att kunna säkerställa helheten.

Idag är utmaningen att hitta routrar som förutom att vara robusta även uppfyller Teracom Mobils krav på fjärrmonitorering. Teracom Mobil erbjuder företag tjänster som Managerad Uppkoppling där vi övervakar och managerar företagens datauppkoppling genom Teracom Mobils teknisk plattform. För att kunna leverera dessa avancerade tjänster där vi får en realtidsbild med signalkvalitet, tillgänglighet och stabilitet av varje individuell router, är det viktigt att routern är kapabel att leverera denna information till oss. Därför levererar vi endast dessa tjänster till kunder som väljer vår verifierade utrustning.

Våra managerade tjänster  möjliggör förutom övervakning, även avancerad felsökning, uppdatering av programvara och fjärrkonfiguration av routerinställningar. Vi följer hur din utrustning presterar och sparar även historisk data av användning och uppkopplingskvalitet.

Verifieringen ökar tryggheten

Som kund i Teracom Mobils nät rekommenderar vi att alltid använda Teracom Mobils verifierade routrar för bättre support och säkrare uppkoppling, varför chansa? Oavsett om du bara har ett abonnemang hos Teracom Mobil eller köper en avancerade managerad lösning är du trygg i att routern är av hög kvalitet och kan leverera en stabil uppkoppling. Dessutom har vår support gedigen kunskap om alla verifierade routrar. Vilket gör att vi snabbare kan identifiera och lösa eventuella problem.