Teracom Mobil logo.

Säkra och robusta kommunikationslösningar

Kundanpassad innovation

Det allt mer uppkopplade samhället är fyllt av möjligheter – global handel, effektiv lagerhållning, automatisering, IoT, smarta städer och så vidare. Men det finns en baksida. Genom att vara uppkopplade gör vi oss åtkomliga och därmed sårbara, inte bara mot cyberangrepp men också genom att allt flera av våra viktiga system byggs samman och blir beroende av varandra.

Sverige utsätts för aggressiva cyberattacker varje dag. Dessa skulle kunna slå ut samhällsviktiga verksamheter som elektronisk kommunikation, energiförsörjning och sjukvården. Samtidigt innebär klimatförändringarna högre risker för svåra stormar, skogsbränder och hotande översvämningar.  När en storm leder till längre strömavbrott är det inte längre bara våra lampor som slocknar och hus som blir kalla

Vår strategi innebär ett långsiktigt åtagande att leverera säkra och robusta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Vi ser till att de kommunikationsberoende system som verkligen måste fungera också kan göra det.

Vi kan se över din nuvarande kommunikationslösning och komma med förslag på åtgärder till att göra den säkrare och mer tillförlitlig.

Kontakta mig för ett rådgivande möte