Teracom Mobil logo.

Så har vi löst våra kunders behov

Så har vi löst våra kunders behov

Gemensamt för våra uppdragsgivare är att de har en verksamhet som kräver att de alltid är uppkopplade. Tillsammans med kunden tar vi fram en lösning som uppfyller de krav och behov deras verksamhet ställer på ett säkert och robust kommunikationsnät

Användningsområdena varierar. Till exempel nyttjas de mobila bredbandstjänsterna som primärt nät för M2M-kommunikation för viktiga system som el- och vattendistribution. Ett annat exempel är som primärt nät för kommunikationstjänster till aktörer inom bland annat skogsbruk och betalsystem i områden där alternativa leverantörer inte finns att tillgå. En av de viktigaste tjänsterna är att erbjuda redundans, alltså att finnas som sekundärt nät för situationer när det primära inte fungerar, till exempel vid längre elavbrott.

Här nedan har vi samlat några kundcase.