Teracom Mobil logo.

Privat 4G nätverk

VPN - Ditt privata nätverk

Varför välja en VPN-lösning?

Vi vet att du är beroende av ett ständigt inflöde av data för att säkerställa att rätt beslut fattas. Inom vatten- och avloppsbranschen måste du snabbt få information om en pumpstation felar. Inom fastighetsförvaltning krävs data om värme, ventilation och energiförbrukning för att hålla nere kostnader och säkerställa att hyresgästerna trivs i fastighetens lokaler. Vad du än gör är den här typen av information kritisk för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt.

Men den tekniska utvecklingen går svindlande fort och på vägen mot digital transformation finns väghinder som du måste väja för – utan att bromsa. Frågan är: Skulle du sätta dig i ett skenande fordon utan ett säkerhetsbälte? Självklart är svaret nej och därför borde detsamma gälla för din affärskritiska kommunikation.

M2M-uppkopplinger

I takt med att företag i allt högre grad använder M2M-lösningar för att mäta, övervaka och styra olika processer, ökar riskerna med att använda uppkoppling direkt via det publika internet. Dagligen drabbas företag av överbelastningsattacker, dold övervakning och intrångsförsök. Trenden är tydlig och hotbilden påverkar alla typer av nät. Med allt fler uppkopplade mätpunkter och mobila medarbetare i svenska företag blir därför frågorna kring säkerhet, intrång och stabilitet allt viktigare. Därför skärps nu regulatoriska krav, särskilt gällande samhällskritiska verksamheter, om ökad kontroll och säkerhet – bland annat genom det kommande NIS-direktivet.

Enligt NTT Securitys senaste Risk: Value Report för 2018 kostar det svenska företag i snitt 10 miljoner kronor att återhämta sig efter ett intrång, vilket kan jämföras med 2017 års siffror på 7 miljoner kronor. Den beräknade tiden det tar för ett företag att återställas efter intrång beräknas till 47 dagar. Samtidigt visar en annan undersökning från FICO att dataintrången ökar hos svenska företag, i vissa fall med mer än 100 procent. Under senaste året har fler än var tionde svenskt företag (11 %) utsatts för dataintrång.

De flesta förstår vikten av att ha larm på sina lokaler för att motverka fysiska intrång. Men betydligt fler företag borde även se över det digitala skyddet. Ett sätt är att säkra nätverken är att kryptera alla uppkopplingar med en VPN-lösning.

VPN Guide

Du kan läsa mer om hur VPN fungerar i vår Guide VPN Teracom Mobil