Teracom Mobil logo.

Om Teracom Mobil

Vi levererar säkra och robusta kommunikationstjänster där det behövs, när det behövs

Robust och säker kommunikation är avgörande för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle. Teracom Mobil är ett statligt ägt
bolag som levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Som ett bolag med ett stort samhällsengagemang och med lång erfarenhet av att
ha ansvar för nät med beredskapsåtagande har vi under lång tid utvecklat och fortsätter att utveckla våra förmågor för att
kunna leverera de tjänster som aktörer med samhällsviktig verksamhet efterfrågar.

Teracom Mobil är en del av Teracom Group, läs mer om Teracom Samhällsnät

Nyheter