Teracom Mobil logo.

Nyheter

Säker uppkoppling ger Jämtkraft hög kundnöjdhet

Publicerad: 2 maj 2016

Stabil och robust datauppkoppling gör det möjligt för Jämtkraft att leverera el och värme till sina kunder, oavsett hinder och störningar i elnätet. En av anledningarna till deras höga kundnöjdhet.

Det jämtländska elbolaget Jämtkraft distribuerar el till ungefär 82 500 kunder och fjärrvärme till omkring 25 000 hushåll i nordvästra Sverige. Verksamma i en del av landet där behovet av el och värme periodvis är som störst, blir också skadan som störst vid eventuella avbrott.

– El- och värmeavbrott kan få riktigt allvarliga konsekvenser, speciellt under vinterhalvåret då det är väldigt kallt här uppe, understryker Ove Magnusson, IT-samordnare på Jämtkraft.

För att undvika avbrott i eldistributionen jobbar Jämtkraft med flera förebyggande åtgärder, bland annat genom införandet av en omfattande vädersäkring. Men trots det kan elnätet fortfarande utsättas för störningar. Det kan vara allt från felfungerande komponenter  i utrustningen till nedfallna träd som kapar elledningar. Då är det viktigt att genast kunna styra om strömvägarna så kunderna slipper elavbrott.

Elavbrott motverkas med frånskiljare  
En effektiv lösning på problemet är att använda frånskiljare som stänger av delar av elnätet och skickar elen till kunderna via andra vägar. Men utan internetuppkoppling kan frånskiljarna inte användas, och kunderna riskerar att bli utan både el och värme. I Norrlands inland, där täckningen är varierad, kan en instabil internetuppkoppling därmed orsaka stora problem vid åtgärden. En redundant, stabil uppkoppling blir då viktig för att Jämtkraft ska kunna försäkra sig om att frånskiljarna alltid kan avstyra störningar i elnätet.

– Vi valde Teracom Mobil för att de är den enda bredbandsleverantören som kan erbjuda en driftsäker uppkoppling i vårt distributionsområde. Utan internet hade vi haft problem med att styra vår eldistribution bibehålla flexibiliteten vi har idag, konstaterar Ove Magnusson.

Pålitlig produkt ger hög kundnöjdhet
De förebyggande åtgärderna Jämtkraft tar till för att motverka elavbrott, bland annat genom att använda driftsäker uppkoppling, har gett ringar på vattnet. I en kundundersökning av Svenskt Kvalitetsindex ger kunderna Jämtkraft ett betyg på drygt 75, vilket är att betraktas som väldigt högt. En pålitlig produkt till ett bra pris med god service är nyckelord bland kunderna. Men även den lokala prägeln lyfts upp, där Jämtkraft kan fortsätta producera och distribuera norrländsk el med hjälp av driftsäker datauppkoppling från Net1.

Läs mer om Jämtkraft på www.jamtkraft.se

TIPS! Lyssna på Jämtkrafts energipodd Framtidskraft, en podd om energimarknaden där hållbarhetsexperter, digitaliseringsproffs och innovatörer ger sin syn på framtiden.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av