Teracom Mobil logo.

Nyheter

Övervakning och mätdata för 200 VA-anläggningar

Publicerad: 23 februari 2018

Niklas Knutar är process- och utvecklingsansvarig inom automation på MittSverige Vatten & Avfall. Det innebär att han har ansvar för de olika styr- och SCADA-system som säkerställer att övervakning av anläggningarna fungerar och att viktiga mätdata samlas in och behandlas. Ansvaret omfattar även själva processnätverken – det vill säga, kommunikationen mot de olika stationerna.

– Teracom Mobil:s kunskap – den stora vinsten i samarbetet.

Då Niklas kom i kontakt med Teracom Mobil hade MittSverige Vatten & Avfall en anläggning som var placerad på en plats där det visserligen fanns mobiltäckning, men som fungerade väldigt dåligt. Mobilnätet som användes var Edge, ett slags mellanting mellan 2G- och 3G-nätet, men uppkopplingen var så pass långsam att det i praktiken inte fungerade för de behov MittSverige hade – trots att det fanns täckning.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av