Teracom Mobil logo.

Nyheter

Linde Energi säkrade sina IT-system för NIS

Publicerad: 20 maj 2017

I takt med att Linde Energis verksamhet växer ökar även behovet av en skalbar och effektiv kommunikationslösning. Nu går Linde Energi från Bergslagen, norra Örebro, från 56 separata VPN-tunnlar till en mobil helhetslösning som tillgodoser hela uppkopplingsbehovet.

– Genom att gå från egna VPN till en helhetslösning från en leverantör får vi bättre kontroll på utrustningen och säkrare kontakt med stationerna.

Weine Ohlson är IT-ansvarig på Linde Energi. Som ensam på IT-avdelningen köper han både in extern drift och får hjälp av kommunen med att drifta och underhålla systemen. Att gå från 56 separata VPN till en helhetslösning ger en stor tidsbesparing och ökar säkerheten markant.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av