Teracom Mobil logo.

Nyheter

Vad behöver du mäta, övervaka eller styra i din verksamhet?

Publicerad: 21 juni 2016

Möjligheterna att koppla upp olika smarta enheter och applikationer via så kallade M2M- (Machine-to-Machine) tjänster har ökat snabbt bland mindre företag. Traditionella M2M-tjänster är lösningar för betaltransaktioner, larm- och övervakning. Nu utvecklas löpande nya och innovativa applikationer och tjänster i de flesta branscher.

Några exempel på utveckling är:

    • Det hållbarare jordbruket – M2M-uppkopplingar bidrar till att möjliggöra ett mer precist jordbruk. Genom att samla in och analysera mätdata för väder, vatten och värme kan användningen av till exempel konstgödning och kemikalier minska. Resultatet blir ett mer effektivt och hållbarare jordbruk.
    • Den smarta fastigheten – De strängare statliga kraven på ökad energieffektivisering sätter press på små som stora byggbolag och fastighetsägare. Genom effektivare drift och underhåll av fastigheter finns stora besparingar att göra. Med hjälp av sensorer som integreras i och utanför fastigheten kan fastighetsägare och förvaltare mäta och analysera temperatur och energiåtgång för att på så sätt optimera och styra energiförbrukningen.
    • Det effektiva skogsbruket – Skogsbrukets fokus på att minimera lagerhållning, effektivisera flöden och sänka kostnader har möjliggjorts med utvecklingen av applikationer i kombination med avancerad geografiskt data. Via en mobilapplikation kan medarbetare ute i skogen snabbt få exakt information om vad och hur mycket som ska avverkas kompletterat med kartor och logistikinformation kring aktuella jobb. De kan även rapportera hur mycket de har avverkat och när de är klara. På så sätt kan skogsbruket effektiviseras.
    • Det kontrollerade bygget – Under en byggprocess är det byggchefens ansvar att ha kontroll, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det är en grundförutsättning för att hålla budget och säkerställa en effektiv process. Utmaningar finns i form av grindar och dörrar som inte är stängda, för hög luftfuktighet och för hög energiförbrukning. Smarta mätare och sensorer hjälper byggbolaget att minimera riskmoment och sänka kostnader.
    • Den hjälpsamma fastigheten – Digitala informationsskyltar placerade på strategiska ställen underlättar för de som rör sig i fastigheter och lokaler att hitta rätt. Med hjälp av en smart M2M-uppkoppling hålls informationen på skyltarna ständigt uppdaterad vilket och minimerar risken för missledande information. Detta minskar i sin tur belastningen på den bemannade receptionen.  

En stabil uppkoppling är grundförutsättningen

Exemplen på hur dagens småföretagare drar fördel av M2M-tjänster för att utveckla, effektivisera och förbättra sina affärer är många. Vilken utveckling av nya applikationer sker i din bransch? Och vad ser du att du behöver mäta, övervaka eller styra i din verksamhet?

Oavsett applikation är en robust och pålitlig internetanslutning en förutsättning för att lyckas. Där möjlighet att koppla tjänster och system via det fasta nätet saknas är en mobil M2M-uppkoppling ett starkt alternativ. Vissa företag väljer också en kombination av fasta och mobila uppkopplingar.

För mobila uppkoppling till din M2M-tjänst spelar även hastighet och mängd data roll när du ska hitta det bästa alternativet. Traditionellt har mängden data som samlats in via mobila M2M-uppkopplingar varit relativt begränsad. Idag blir det allt vanligare att samla in data från en enhet eller applikation för att sen använda informationen för att fjärrstyra enheten eller tjänsten. Därmed ökar mängden data som den mobila uppkopplingen ska hantera vilket i sin tur ställer krav på tillgängligheten i nätet.

Står du i begrepp att välja uppkoppling till din M2M-tjänst tipsar vi om vår guide: Fem frågor du behöver ställa dig när du väljer M2M uppkoppling. Eller läs mer om våra olika M2M-abonnemang.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av