Teracom Mobil logo.

Nyheter

Teracom Samhällsnät bygger luftnät

Publicerad: 27 januari 2022

Nu startar utbyggnaden av det mobila samhällsnätet för att även kunna erbjuda lufttäckning. De nya tjänsterna kommer att erbjudas samhällsviktiga aktörer redan innevarande år.

Lufttäckning möjliggör en rad olika samhällskritiska funktioner. Det kommer till exempel vara möjligt att styra en drönare från en helt annan plats och att strömma rörlig media till och från flygande farkoster.

Den här satsningen har vi tagit fram i dialog med våra uppdragsgivare och den är utformad för att stötta Sveriges totalförsvar, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef.

Luftnätet kommer att vara sammanlänkat med vårt mobilnät och leverera mobilkommunikation från 200 meter och uppåt. Genom utbyggnaden kommer Teracom Samhällsnät att täcka 96 procent av Sveriges yta med den nya funktionaliteten. Självklart kommer lufttäckningen att byggas med samma förmågor som präglar alla Teracoms nät. Det innebär bland annat att tjänsterna kommer att fortsätta fungera även i ansträngda lägen, till exempel långvariga elavbrott.

Med vårt luftnät skapar vi helt nya förutsättningar för samhällsviktiga aktörer att göra insatser vid större händelser såsom skogsbrand, sjöräddning eller en bevakningsinsats, säger Roland Svensson, CTO.

Utbyggnaden kommer att ske i etapper och redan sommaren 2022 uppnås en täckning av 86 procent av Sveriges yta.

Luftnätet är möjligt tack vare Teracoms höga mastinfrastruktur och det 2,3 GHz-spektrum bolaget förvärvade i början av 2021.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av