Teracom Mobil logo.

Nyheter

Teracom Mobil en del av Teracom Samhällsnät

Publicerad: 19 oktober 2020

Globaliseringen och digitaliseringen innebär en mängd fördelar, inte minst ur ett effektivitets- och hållbarhetsperspektiv. Men de innebär också risker i form av ökad sårbarhet.

Teracom Samhällsnäts breddade uppdrag innebär att vi utvecklar tjänster baserade på våra yttäckande säkra och robusta nät för radio, TV och samhällsviktiga uppkopplade system, alltså de system som bär våra kunders allra mest kritiska funktioner. Det markerar vi genom att samla alla våra tjänster under vårt nya varumärke Teracom Samhällsnät.

Teracom Mobil AB blir en del av Teracom Samhällsnät och den juridiska personen och avtalsparten kvarstår därmed.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av