Teracom Mobil logo.

Nyheter

Teracom deltar på Nationella totalförsvarsdagen

Publicerad: 17 juni 2022

Lördagen den 18 juni 2022 arrangeras Nationella totalförsvarsdagen i Malmö i syfte att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga och att alla i Sverige har en viktig roll i detta. Teracom, som är statens bolag för säkra kommunikationer, kommer att vara på plats och visa några av våra anpassade lösningar för ett uppkopplat totalförsvar.

– Det är verkligen positivt att vi får den här chansen att visa hur Teracoms säkra och robusta kommunikationsnät stärker Sveriges förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i kris och krig. Vi fokuserar hela vår innovationskraft på att ta fram lösningar för totalförsvaret baserade på möjligheterna med våra motståndskraftiga nättillgångar, säger Åsa Sundberg, vd och Koncernchef.

Fokus för Teracoms innovationsarbete är att säkra att uppkopplade samhällsviktiga funktioner alltid är säkra och att de kan fortsätta fungera när de kommersiella näten är nere. På plats i Malmö kommer Totalförsvarsdagens besökare bland annat kunna lära sig mer om:

Dynamisk täckning På plats har vi en av våra mastbilar. Med den visar vihur Teracom i alla lägen kan leverera mobil täckning där det behövs, när det behövs. Det finns många situationer när en sådan förmåga är viktig. Ett exempel är vid skogsbrand när de ordinarie näten är nere samtidigt som det är avgörande att räddningstjänsten kan övervaka och kommunicera även rörligt bildmaterial, både från luften och marken, för att så effektivt och säkert som möjligt släcka och rädda liv och egendom.

Trygghetsvagnen Vid längre elavbrott kommer de kommersiella mobilnäten inte längre att fungera. För väldigt många är mobiltelefonen den främst källan till information. Teracom har därför tagit fram Trygghetsvagnen. Det är en mobil vagn som enkelt kan flyttas dit den behövs, som drivs av reservkraft och som kopplas mot Teracoms robusta samhällsnät. Trygghetsvagnen gör det möjligt både att ladda mobilen och att sända och ta emot viktig information/kommunikation.

– Utvecklingen i vår omvärld har visat hur viktigt det är att kunna kommunicera i kris och krig. Det har inte minst tydliggjorts under attacken på Ukraina, när livräddande information inte nått befolkningen. Teracom har bidragit med radioutrustning för att återuppbygga Ukrainas statliga nät, men vi ser också att just åtkomst till mobilladdning och mobilnät blivit ett stort problem. Tillgången till information är helt enkelt samhällsviktig. Det ger trygghet och räddar liv, säger Åsa Sundberg.

Välkomna att besöka Teracoms utställningsplats och höra mer om vad vi gör för att stötta samhället!

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av