Teracom Mobil logo.

Nyheter

Teracom blir Teracom Samhällsnät

Publicerad: 19 oktober 2020

Nu lanserar Teracom det nya varumärket Teracom Samhällsnät. Varumärket är ett viktigt steg i Teracoms breddade uppdrag från staten i att utveckla och leverera säkra och robusta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.

Teracom är ett statligt ägt bolag som förvaltar och utvecklar nät med en tydlig samhällsnytta. Nu samlar bolaget alla tjänster under det gemensamma varumärket Teracom Samhällsnät.

Globaliseringen och digitaliseringen innebär en mängd fördelar, inte minst ur ett effektivitets- och hållbarhetsperspektiv. Men de innebär också risker i form av ökad sårbarhet. Därför har ägarens uppdrag breddats så att det sammantaget ger Teracom en samhällsstöttande roll vad gäller utsändningstjänster för radio och TV över marknätet samt kommunikationstjänster för samhällsviktiga aktörer.

Vi har en lång erfarenhet av att utveckla tjänster baserade på en infrastruktur som möter Sveriges beredskapskrav. Nu breddar och anpassar vi vårt utbud genom att nyttja de möjligheter modern mobilteknologi erbjuder. Det markerar vi genom att samla alla våra tjänster under varumärket Teracom Samhällsnät, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef.

För att leva upp till viktiga samhällsaktörers framtida krav på säkerhet och funktionalitet i glesbygd fortsätter Teracom Samhällsnät att utveckla sitt mobila nät genom att använda den senaste mobil-tekniken i kombination med Teracom Samhällsnäts högmaster och transmissionsnät.

Vad menar ni egentligen med ”samhällsviktiga aktörer”?

Det är en väldigt bra fråga. MSB har sammanställt vilka samhällssektorer som ska upprätthållas eftersom de är totalförsvarsviktiga. Det handlar om sju prioriterade områden: Energiförsörjning, Livsmedels- och dricksvattenförsörjning, Information och kommunikation, Transporter, Skydd och säkerhet, Finansiella tjänster och slutligen Hälso- och sjukvård samt omsorg. Men det är givetvis inte alla aktörer inom varje sektor som är totalförsvarsviktiga. Våra kunder avgör själva om de inom sin verksamhet har sådana kritiska system som ur ett samhällsperspektiv måste fortsätta oavsett vilka ansträngningar de utsätts för.

Vad är nästa steg för Teracom Samhällsnät?

Utöver nätinvesteringarna är det viktigt att vi utvecklar våra tjänster i samråd med kunderna. Det är ju deras behov som ska stöttas av våra samhällsnät. Nästa naturliga steg för oss är därför att intensifiera vår dialog med samhällsviktiga aktörer för att säkerställa att vi i vårt fortsatta investerings- och innovationsarbete satsar på rätt funktionalitet. Det är ju deras samhällskritiska funktioner som ska säkras.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av