Teracom Mobil logo.

Nyheter

Smarta fastigheter - framtiden flyttar in

Publicerad: 15 september 2017

Författare: Christopher Andersson

Digitaliseringen påverkar så gott som alla aspekter av vår tillvaro. Nu skapar den även mängder nya tjänster för våra fastigheter. Som fastighetsägare står du inte bara inför val av smarta tjänster och applikationer – du måste även välja hur du på bästa och säkrast sätt kopplar upp dem.

Stor efterfrågan på uppkoppling för smarta tjänster

Smarta fastigheter medför ett ökat uppkopplingsbehov. Oavsett om din fastighet är ett lager, kontor för företag eller om den består av bostadslägenheter finns det stora effektiviseringsmöjligheter genom ökat användande av mätpunkter, övervakning och automatisering. Samtidigt upplever även kontorshyresgäster och boende att smarta fastigheter skapar fördelar, inte bara genom sänkta kostnader, utan ifråga om trygghet, säkerhet och själva upplevelsen av en modern fastighet – så kallad User Experience (UX). Många av fastighetens uppkopplingsbehov täcks genom den redan befintliga fiberuppkopplingen, men det finns både ekonomiska och säkerhetsmässiga vinster med att se över om en annan uppkoppling ska användas till de nya smarta fastighetstjänsterna. I den här artikeln ger vi exempel på varför det har blivit så viktigt att tänka rätt när det gäller uppkoppling för våra smarta fastigheter. Och vilka frågor du som fastighetsägare bör ställa dig.

Mätdata ger ökad kunskap

I konceptet smarta fastigheter ingår bland annat möjligheter att samla in, aggregera och analysera data. I fastigheter innebär detta att man kan skapa inomhusmiljöer som löpande genererar stora mängder data, vilket ger en begriplig och översiktlig bild av vad som händer i fastigheten. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för att fatta rätt beslut om drift och underhåll och vidta lämpliga åtgärder – både manuellt och per automatik. Smarta fastigheter kan därför bland annat se till att energiförbrukningen blir lägre och ge prediktiv information om vilken typ av underhåll som måste göras på fastigheten. Det ger en bättre planeringshorisont och minskar risken för skador och höga kostnader.

Mängden mätpunkter och placeringen av dessa gör att ofta 4G-uppkopplingar mot insamlingsenheten ofta är det mest kostnadseffektiva valet jämfört med fiber, då det minimerar kostsam kabeldragning till alla sensorer och mätpunkter. Vilka uppkopplingskrav ställer fastighetens tilltänkta smarta tjänster för till exempel värme och energiförbrukning? Valmöjligheterna är många och vi guidar dig i vår M2M-guide.

Användarnas upplevelse

När företag flyttar till nya lokaler letar merparten av dessa idag efter en modernare fastighet som bättre matchar företagets behov. De fastighetsägare som idag inte satsar på smartare fastigheter förlorar därför sin attraktionskraft. De lösningar som smarta fastigheter erbjuder bidrar till stor funktionalitet för både kontorshyresgäster och boende – att kunna boka tvättstuga eller gemensamma utrymmen (konferensrum, exempelvis), låsa upp porten för besökare eller styra värmen genom en app. Eller att i samma app kunna ta del av eller dela information som i realtid även uppdateras på fastighetens digitala informationstavla.

Med ett ökande antal uppkopplingspunkter ökar dock sårbarheten i fastighetens tekniska nätverk. Många fastighetsägare väljer därför att använda separata nät för att minska risken. Utmaningen är att välja vilka funktioner som ska vara en del av fastighetens fibernät och vilka som ska läggas separat t ex i 4G-nät. Olika tjänster ställer olika krav, vilka nya applikationer kräver hög bandbredd eller hastighet och vilka tjänster klarar sig lika bra med en lägre bandbredd och hastighet för att fungera? Utifrån sex frågeställningar hjälper vår M2M-guide dig att inte missa något när du letar mobil uppkoppling till fastighetens nya tjänster.

Säkerhet och tillträde

Under det senaste decenniet har antalet inbrott nästan fördubblats i Sverige. Av dessa är cirka 40 procent lägenhetsinbrott och ett stort antal inbrott görs även i vinds- och källarförvaringar. Därför satsar allt fler nu på att utrusta sina bostadsfastigheter med nya, smartare och uppkopplade lås, larm och passersystem – något som länge funnits hos kontorsfastigheter och som gör det svårare för tjuven att slå till.

Lås och passage för portar och gemensamhetsutrymmen är allt oftare digitaliserade och användarna kan själva lägga in individuella koder som bara fungerar på vissa tider. Numera är även porttelefoner ofta försedda med passerläsare för inträde med kort eller tag och display med boenderegister. Givetvis finns även renodlade passerläsare som kan ersätta nycklar med taggar eller passerkort till föreningens eller förvaltningens gemensamma utrymmen – tvättstuga, källarutrymmen och så vidare. Korten/taggarna kan lätt spärras om de tappas bort och går att programmeras så att de endast fungerar under vissa tider.

I fråga om säkerhet och trygghet utvecklas nu även de sensorer som exempelvis läser av mätdata från ventilationssystem i fastigheter, så att de kan ”känna igen” olika ljud – glas som krossas eller skrik, exempelvis – som då kan utlösa larm vid eventuellt inbrott eller om någon är i behov av hjälp.

Driftsstabilitet för lås, larm och passage kräver uppkoppling som fungerar. För att säkerställa att fastigheten alltid har uppkoppling skaffar allt fler fastighetsägare parallella nät för en redundant lösning, det vill säga – när ett nät går ner tar det andra automatiskt över. Oftast finns redan fiber som de kompletteras med mobiluppkoppling. Eller två parallella mobilalternativ från olika leverantörer för att motverka negativa effekter om ett mobilnät går ner. Vilka digitala funktioner i din fastighet är kritiska, behöver ständig uppkoppling och skulle innebära stora problem vid avbrott?

Läs vår M2M-guide och redundansguide som täcker många av de frågeställningar som ofta blir aktuella i valet av M2M-uppkopplingar. Vi på Net1 har stor erfarenhet av att hitta rätt lösningar för våra kunders individuella behov av uppkoppling till smarta fastigheter och kan guida dig till rätt nät för digitala fastighetstjänster.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av