Teracom Mobil logo.

Nyheter

Skogsindustrin digitaliseras med M2M-lösningar

Publicerad: 13 december 2016

Skogsindustrin är en av de industrier som betytt mest för Sverige genom historien. Just nu belyser initiativet Svenska Skogen, genom olika kampanjer, skogens betydelse för vårt avlånga land. Tydligt är att den kommer att fortsätta att spela en viktig roll för oss genom de nya innovationer som nu utvecklas.

Nanocellulosa, som utvinns ur träfiber, kan exempelvis bli lika tåligt som kevlar, eller användas vid framställning av en helt ny typ av glas. Men det är inte bara produkterna som förnyas inom skogsindustrin. Branschen präglas just nu även i hög grad av nya digitala verktyg och arbetssätt som på olika sätt effektiviserar verksamheterna och driver affärer.

Större budget för digitalisering

Svensk skog fortsätter att bidra till både dagens och morgondagens tillväxt i samhället. Många företag inom skogsindustrin satsar nu på att i högre grad utveckla och utöka digitala verktyg för verksamhetskritiska processer. På så sätt skapas såväl innovation och bättre affärer som effektivare arbetssätt. Det är ingen tillfällighet, utan snarare ett tecken på att branschen håller jämna steg med omvärlden och den tid vi lever i.

Skillnaden nu i jämförelse med tidigare är att det finns enormt mycket större resurser. IT-budgetarna utökas och prognoserna visar att kommande års satsningar på IT inom branschen kommer att bli än mer offensiva. Driftskostnaderna är något man vill hålla nere, men ute i verksamheterna satsas det alltmer på IT som utvecklar affären och skapar konkurrenskraft. Som motprestation måste verksamhetsfinansierad IT kunna räknas hem och verksamheterna måste nu i högre grad än tidigare kunna bevisa nyttan av investeringen.

Sker det digitala skiftet i skogsbranschen nu?

Skogsbranschens IT-barometer är en årlig rapport från Tieto i samarbete med representanter från branschen. Syftet är att undersöka IT-användningen i skogsbranschen för att ta reda på hur man strategiskt arbetar med IT. Dels för att uppnå högre produktivitet och effektivitet – det vill säga, som en affärsstödjande funktion, dels för att skapa innovation och utveckling – alltså affärsdrivande och som konkurrensmedel.

Mobilitet effektiviserar

Analysen visar bland annat att mobilitet är särskilt viktig i skogsbranschen i och med att den är så fundamentalt mobil till sin karaktär. Det syns även på att nu satsas det mycket på att göra applikationer och system tillgängliga mobilt. Det effektiviserar verksamheterna och skapar nya affärsmöjligheter. Närmare sju av tio bedömer att deras IT-system i ganska stor eller stor utsträckning bör fungera i mobila enheter under 2017.

Molntjänster ökar dramatiskt

I dag står administrativa tjänster för den högsta andelen molnanvändning, men omfattningen har ökat rejält för applikationer och tjänster för verksamhetsspecifika behov och infrastruktur. Jämfört med andra branscher är skogsbranschen lite efter men skiftet till molntjänster sker nu. Tittar företagen framåt bedöms det ske en fördubbling av användningen av till exempel molntjänster inom ett år.

Skogsbranschens användning av molntjänster:


Uppkoppling i skogen en utmaning . . .

Skogsindustrin är med andra ord återigen på frammarsch i Sverige och vi kommer sannolikt att uppleva ett stort uppsving i branschen under kommande år. Något som dock fortfarande kan utgöra ett hinder för utvecklingen är bristfällig internetuppkoppling för till exempel olika M2M-tjänster.

En säker uppkoppling för de nya och digitaliserade lösningarna blir en utmaning om man inte väljer rätt leverantör. De stora leverantörerna är bäst på uppkoppling för konsumenter i tätbefolkade områden, men i skogen är det desto värre. Här har långt ifrån alla har tillgång till bra uppkopplingsmöjligheter.

. . . men inte för Teracom Mobil

Det är därför Teracom Mobil  har ett gott rykte i skogsbranschen eftersom vi kan erbjuda täckning på hela 95 % av Sveriges yta. Därigenom är vi den leverantör som täcker störst del av vårt avlånga land, från norr till söder. Vill du veta mer om vår uppkoppling för M2M-lösningar och hur du ska göra för att välja rätt? Läs mer i vår M2M-guide som du hittar här!

Tips på nya digitala tjänster för skogsindustrin

Digitala tjänster för skogsindustrin blir allt vanligare och idag arbetar många av de ledande företagen inom branschen på vardaglig basis i olika uppkopplade applikationer. Det används exempelvis rapporteringssystem för arbetsordrar, system för fordonspositionering och mycket annat. Men lösningarna utvecklas i rask takt och det tillkommer ständigt nya innovationer, vilket ställer högre krav på en ständigt fungerande uppkoppling.

  • Mäta skogsbeståndet med mobilen – Företaget Katam Technologies i Malmö har utvecklat en digital lösning som kan mäta skogsbeståndet med smartphone. Mätningarna är objektiva och görs på fältet i realtid. Detta möjliggör spårbarhet och mätresultat som kan laddas upp både till Katam och kundens molnlösning. Tekniken bygger på avancerad 3D-baserad bildbehandling, artificiell intelligens och sensorteknik och produkten vänder sig primärt till professionella yrkesutövare, inom små och större skogsbolag.
  • Förbättrade transportflöden – Transporten av skog är givetvis viktig. Det har LUP Technologies i Stockholm tagit fasta på genom att skapa ett smart terminalsystem – Lupnumber – som samlar alla anläggningsrutiner som måste förmedlas till transportföretagen under ett referensnummer. Det är alltså inte bara en incheckningsterminal, utan en uppkopplad lösning. Transportföretagen och dess lastbilschaufförer når informationen online och får tillgång till den både på datorer och mobila enheter. Genom att följa och förstå transportflödena på anläggningen förbättras kapaciteten.
  • Digital ursprungsmärkning – Något vi kanske inte så ofta hör talas om är illegal handel med skog. Trots detta är det ett stort problem i branschen. Svensk Skogsdata i Hultsfred ser därför till att man ska kunna ursprungsmärka varje stock och på så sätt digitalisera skogens flödessystem, genom digital bildanalys och avancerade algoritmer för trädigenkänning. Äkta ursprungsmärkning är efterfrågad globalt och höjer samt kvalitetssäkrar hela den skogliga värdekedjan. Med hjälp av ursprungsmärkning kan skövlingen och den illegala handeln med skog stoppas.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av