Teracom Mobil logo.

Nyheter

Risker med den smarta fastigheter

Publicerad: 15 december 2017

Sättet vi lever på håller på att förändras i grunden. Våra uppkopplade liv ger oss möjligheter i vardagen som för bara något decennium sedan mer eller mindre betraktades som science fiction. Den nya tekniken flyttar in i våra hem och blir en del av vår vardag – inte minst när våra fastigheter i allt högre grad ansluts till Internet. Idag är fastighetens porttelefoner, lås och bokningssystem uppkopplade, vilket skapar stora fördelar för dem som använder lokalerna. Men de smarta, uppkopplade fastigheterna kan också innebära risker…

Tillfälligt avbrott

På samma sätt som den kan göra vår vardag enklare, kan en uppkopplad fastighet även försvåra tillvaron för oss – om den plötsligt inte längre har tillgång till nätet. Det skulle exempelvis kunna innebära att porten inte längre kan läsa av inpasseringsbrickan. Kvar i regnet står hyresgästen och får vänta på att någon annan ska behaga gå ut.

Det innebär även att andra saker som hyresgästerna tar för givna slutar fungera – bokningssystemet i tvättstugan eller till konferensrummen och informationstavlan i trappuppgången, exempelvis. För att inte tala om vilka konsekvenser det kan få om inbrottslarmet eller våra numera uppkopplade brandvarnare inte längre låter oss veta att det är fara å färde.

Många fastighetsägare använder dessutom uppkopplade tjänster för att läsa av mätvärden för exempelvis ventilation, värme och elförbrukning som ett sätt att hålla kostnader nere. Om nätet slutar att fungera blir avläsningen ofullständig och kan i längden komma att påverka hur man väljer att drifta fastigheten. Något som naturligtvis kan få långtgående och kostsamma konsekvenser.

Oavsett om det gäller hyresbostäder eller kontorslokaler är det med största sannolikhet så att hyresgästestens toleransnivå för att nätet går ner är lika med noll. Internetavbrott kommer helt enkelt inte att accepteras som orsak till att man inte kommer in i sitt hem eller på arbetsplatsen eller att någon av de tjänster som de betalar för helt plötsligt slutar att fungera.

Ett effektivt sätt att försäkra sig om att det alltid finns uppkoppling är att använda sig av en underliggande, parallell uppkoppling – ett så kallat redundant nät – som tar över om det primära nätet slutar fungera. Du kan läsa mer om redundans i Net1:s redundansguide.

En annan sorts inbrott

Bland fastighetsägare har stort fokus alltid legat på att skydda fastighetsbeståndet från att obehöriga ska ta sig in för att undvika skadegörelse och stöld. I och med den nya tekniken ökar risken för intrång eller avbrott genom att externa leverantörer av digitala tjänster får tillgång till fastighetsnätverken. Därför blir det allt viktigare att identifiera eventuella sårbarheter som finns i fastighetsnätverk och skapa kontroll över vilka som använder det.

Ett sätt att minska risken är att låta externa leverantörer använda sig av eget privat 4G-nät (VPN) med vilket deras tjänster är uppkopplade. Det eliminerar den sårbarhet som uppstår då utomstående blir användare i ert nätverk. Läs mer om VPN här.

Vill du veta mer om säker låghastighetsuppkoppling för M2M-lösningar i fastigheter, eller hur du ska göra för att koppla upp din smarta fastighet mot ett redundant nätverk? Ladda ner redundansguiden och M2M-guiden eller kontakta oss!

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av