Teracom Mobil logo.

Nyheter

Radio, satellit, adsl eller GPRS - dags att uppdatera?

Publicerad: 13 november 2017

Författare: Erik Wallin

Radiolänk, satellit, adsl, GPRS – Behoven och kravbilden på uppkoppling har förändrats snabbt och många sitter med gammal teknik. Har även ditt företag ett lapptäcke av olika kommunikationslösningar?

Under 2017 kommer vi se ökade krav från marknaden, datauppkopplingen får inte gå ner och all information i den måste transporteras säkert.

Att kunna övervaka, styra och ta hem rapporter från sin egen verksamhet är affärskritiskt i de flesta branscher och industrier. Fiber kommer vara den huvudsakliga överföringsteknologin för stor del av datakommunikationen i framtiden, men där fiber inte är utbyggt eller där kostnaden blir för hög, så finns det andra alternativ.

– Är det kostnadseffektivt att i en och samma verksamhet använda sig av Fiber, 4G, ADSL, GPRS och Radiolänk och kanske även Satellit?

Under de senaste åren har t ex det stigande antalet M2M/IoT-baserade tjänster, det ökande behovet av att samla in data tillsammans med företagens användande av molnapplikationer förändrat företagens kravbild på en kommunikationslösning. Den snabba utvecklingstakten har lett till att allt fler företag sitter med en eller flera teknologier som varken möter dagens behov eller det framtida.

En tydlig trend är att verksamheter ser över sina framtida behov och krav för en kostnadseffektiv och väl fungerande datakommunikation. Det som främst driver behoven är:

•  Ökad säkerhet
•  Lägre kostnader
•  God täckning och kapacitet
•  Hög tillgänglighet
•  Utöka antalet uppkopplingspunkter
•  En säker datauppkoppling som bara fungerar
•  Framtidssäkra och uppgradera hela kommunikationen.

För att underlätta i sökandet efter bra alternativ, har vi tagit fram en guide med fokus på 4G från Teracom Mobil. Guiden belyser vilka fördelar Teracom Mobil kan erbjuda jämfört med er nuvarande kommunikationslösning och era framtida behov, antingen som ett alternativ eller som ett komplement.

Vi guidar dig med för- och nackdelar inför ditt teknikbyte – läs mer om radiolänk, satellit, GPRS, Koppar/ADSL och fiber:

Radiolänk

Låg driftskostnad och dedikerad kapacitet är de största styrkorna med uppkoppling via radiolänk. Att uppkopplingen bara är mellan två punkter samt att man måste ha fri sikt mellan punkterna är några av svagheterna. Det går att utöka antal uppkopplingar men processen att få tillstånd kan variera och samtidigt har radiolänk en hög etableringskostnad per ny plats.

Situationer där Radiolänk inte längre är ett fördelaktigt alternativ.
•  När topologin inte medger fri sikt mellan de två punkterna.
•  När nyetableringskostnaderna upplevs höga vid behov av ett flertal nya uppkopplingspunkter.

Net1 erbjuder 95% geografisk täckning och en hög säkerhet genom t ex VPN-tjänster. Lägg till en hög stabilitet genom att Teracom driftar och övervakar nätet. Teracom Mobil har låga etableringskostnader och en flexibel och skalbar produktportfölj.

Satellit

Hela Sverige har täckning för uppkoppling via satellit, den stora fördelen är att man kan ansluta avlägsna punkter men det krävs fri sikt mot satelliten. Fungerar bra när man inte har höga krav på hastighet, mängd data eller svarstider och är beredd att betala en hög månadskostnad. Satellit har inte samma utbud av terminaler som andra teknologier.

Situationer där satellit inte uppfyller kundens krav.
•  När man behöver en uppkoppling med korta svarstider – t ex för realtidsinformation vid styrning av infrastruktur.
•  Krav på högre överföringshastigheter och kapacitet.
•  När behovet breddas till att även gälla täckning inomhus.

Med en högre kapacitet och snabbare svarstider är Teracom Mobil:s 4G-nät ett vettigt alternativ. Med möjlighet till både bra räckvidd utomhus och inomhus ger det en högre flexibilitet för val av anslutningspunkter.

GPRS

Idag används 2G-nätet i stor utsträckning till M2M/IoT samt telefoni och levererar en billig, lättanvänd uppkoppling men med en låg bandbredd. En av fördelarna är att 2G-nätet både har bra täckning inomhus och utomhus, dock finns ett ”nedläggnings”-rykte över GPRS/2G och uppkopplingen matchar inte längre kraven och kundernas önskemål gällande kapacitet samt framtidsäkrad uppkoppling.

Situationer där GPRS inte längre är det logiska alternativet.
•  När behovet av mängd data eller krav på snabbare överföring ökar.
•  När svarstiderna behöver vara snabbare.
•  Krav på nyare och uppdaterad säkerhetsteknologi.
•  När det finns behov av att framtidssäkra företagets uppkoppling.

I Teracom Mobil:s 4G nät är det endast datatrafik med snabba svarstider. Utifrån behov kan du anpassa varje uppkopplingspunkt genom att välja mellan en hastighet som passar för till exempel datainsamling, fjärravläsning, och larmövervakning eller högre hastighet som passar när du aktivt ska styra funktionalitet på andra platser.

Koppar/ADSL

Även om kapacitetsutvecklingen för koppar har förbättrats under de senaste åren och man kan komma upp i allt högre hastigheter så är det en gammal teknik som inte vidareutvecklas. Har man koppar installerat är det billigt men det är kostsamt att bygga ut om antal uppkopplingspunkter behöver öka. Kopparledningar är mer känsliga för yttre påverkan som avgrävning eller väder, då riskerar avbrotten att bli långa och kostsamma för användaren.

Situationer där Koppar/ADSL behöver ett komplement eller alternativ lösning.
•  Där uppkopplingarna är kritiska och behovet av säkerhet är avgörande för verksamheten.
•  När verksamheten ser ett behov av att kostnadseffektivisera den kritiska kommunikationen eller när en utbyggnad av koppar inte blir ekonomiskt försvarbart.
•  Där risken att kabeln grävs av.

Teracom Mobil:s 4G-nät är ett alternativ som både kan vara ett komplement för att skapa en redundant lösning eller ett alternativ vid nyutbyggnad ett helt teknikbyte, för att få ett mer framtids säkrat alternativ och mer flexibilitet.

Fiber

Fiber byggs ut över hela Sverige och är ett framtidssäkert alternativ med lång livslängd och obegränsad hastighet. Samtidigt är det en dyr investering och långa leveranstider. Största hoten är risken för långa avbrott om fiberkabeln grävs av, om man vill säkra sin kritiska uppkoppling behövs oftast ett redundant alternativ.

Situationer där fiber behöver en kompletterande uppkoppling.
•  När behovet är affärskritiskt. Risken att fiberkabeln grävs av skapar behov av en parallell redundant lösning för att inte riskera avbrott.
•  När man har behov av snabb utbyggnad och inte vill betala för mer än man använder.
•  När en utbyggnad inte blir ekonomiskt försvarbar på grund av geografiska förutsättningar.

Teracom Mobil:s 4G-nät är det perfekta uppkopplingsalternativet för att skapa en redundant lösning tillsammans med fiber. Enkel installation och den geografiska täckningen gör den även till ett bra komplement t ex vid utrullning i nya områden, både som en långsiktig redundant lösning men även som ett alternativ under utbyggnad. Dock så nyttjas sällan fiber optimalt, ofta betalar man för mer än vad man behöver. Med Net1s produktportfölj kan du anpassa hastighet och datamängd efter behov, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ.

Helhetslösning som ger er ökad effektivitet

Teracom Mobil har en flexibel och skalbar produktportfölj av abonnemang och routrar, men har under de senaste åren byggt upp en bred tjänsteportfölj. Främst helhetslösningen Managerad Uppkoppling – som förebygger och hittar problem genom att övervaka, hantera och fjärrkonfigurera uppkopplingen så att den alltid fungerar. I tjänsteportföljen finns även enklare tjänster så som Utökad support och Förkonfiguration av hårdvara.

En annan viktig fördel med att välja en helhetslösning från en leverantör är att du bara behöver ha en kontakt för alla dina frågor kring både uppkoppling, hårdvara och service. Det underlättar bland annat kvalitetssäkring och kontroll, vilket i sin tur gör att du kan ha högre SLA:er mot dina kunder.

Sist men inte minst – den är framtidssäkrad och tack vare plug and play-funktionen enkel att installera överallt utan att behöva gräva eller dra några kablar. Det gör att Teracom Mobil:s lösningar passar alla verksamheter som inte vill kompromissa med säkerheten i leveransen till kund.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av