Teracom Mobil logo.

Nyheter

Ny våg av digitalisering i tillverkningsindustrin

Publicerad: 15 januari 2018

Alltfler verksamheter inom tillverkningsindustrin hittar nya digitala lösningar för ökad effektivitet, sänkta kostnader och ökade intäkter – både för driften av fastigheterna där verksamheten bedrivs och för det arbete som utförs där.

Stora svenska tillverkningsföretag har under de senaste åren genomgått en stor digitaliseringstransformation som har lett till ökad automation, processeffektivet och bättre kostnadskontroll. Nu står även de mindre företagen inom tillverkande industri inför motsvarande digitaliseringsresa eftersom det nu finns möjligheter till skalbara lösningar även för de lite mindre aktörerna i branschen. Men för att säkerställa konkurrenskraft räcker det inte med bara nya lösningar. Det krävs även tillförlitlig driftsstabilitet och säkerhethet i alla led.

”Business unusual” för tillverkande industri

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa som i år arrangerades på Elmia i Jönköping i mitten av november. Här samlas omkring 1200 utställare från 30 länder och mässan lockar i snitt uppemot 15 000 besökare varje år. Mässans popularitet kan i hög grad tillskrivas dess renodling – här ges bara plats för underleverantörer till tillverkningsindustrin, vilket gör den träffsäker för både besökare och utställare. I år samlades man under devisen: Business Unusal.

Under årets mässa låg en stor del av fokus på det teknikskifte som nu sker inom tillverkningsindustrin och som spås förändra samhället i grunden. Man diskuterade både de möjligheter och utmaningar som branschen står inför i och med att tekniken blir alltmer uppkopplad och det framgick tydligt att detta är ett område som kommer att påverka alla som verkar inom den tillverkande industrin på ett eller annat sätt.

M2M-lösningar för tillverkningsindustrin – ökad effektivitet och stärkt kundvärde

Att tala om att ”allt” kopplas upp blir ganska abstrakt. Vid en första anblick är IoT (Internet of Things) och M2M (machine-to-machine) diffusa begrepp. Istället blir det kanske tydligare om att utreda vad nya uppkopplade lösningar skapar för möjligheter för branschen.

Inom industrin kan det exempelvis handla om möjligheten att integrera alla de system som idag verkar separat, så att de istället kommunicerar med varandra för att skapa säkrare och effektivare flöden med färre driftstopp. Eller att kunna utvinna och samköra olika data som hämtas från respektive system för att på så sätt kunna förfina processer och göra prediktiva analyser. Det handlar i hög grad om att stärka kundvärdet och förbättra den operationella effektiviteten i realtid.

Förändra snabbt – skapa ekosystem av partners

De operationella förbättringarna och ett starkare kundvärde innebär givetvis även en stor konkurrensfördel och de företag som ännu inte börjat sin digitala transformation riskerar att hamna på efterkälken – rejält.

Det företag som snabbt har kommit lång i sin digitala transformation har satsat på ett ekosystem av samarbetspartners. Då får man helheten att fungera, drar nytta av deras erfarenhet och kompetens. Man minimerar risken att utvecklingstakten går långsamt genom saknad kompetens och resurser.

Tillverkningsindustrin drar nytt av den Smarta fastigheten.

Men det är inte bara i verksamhetsprocesserna som vi hittar M2M-lösningar inom den tillverkande industrin. Fastigheten en viktig del av verksamheten oavsett om den nyttjas för tillverkning, lager eller kontor. Stora mängder data kan nu samlas in, aggregeras och analyseras för att skapa översiktlig bild av vad som händer i fastigheten. Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för att fatta rätt beslut om drift och underhåll och vidta lämpliga åtgärder – både manuellt och per automatik. Smarta fastigheter kan därför bland annat se till att energiförbrukningen blir lägre och ge prediktiv information om vilken typ av underhåll som måste göras. Det ger en bättre planeringshorisont och minskar risken för skador och höga kostnader.

I den smarta fastigheten kan du bland annat automatisera och övervaka processer samt skapa mätpunkter för:

• Larm
• Tillträde
• Kyla/Värme
• Ventilation
• Energiförbrukning

Gör rätt val när allt ska kopplas upp

Oavsett om M2M-lösningarna i ditt företag gäller verksamheten eller den fastighet där ni arbetar är förutsättningen att uppkopplingen är säker, stabil och trygg. Teracom Mobil erbjuder driftsäker låghastighetsuppkoppling utformad för maskin-till-maskin som passar till vad du än behöver mäta, styra eller övervaka och matchar tillverkningsindustrins höga krav på kontinuerlig uppkoppling för säker drift. Lär dig mer om dina valmöjligheter för uppkoppling av M2M-lösningar genom att läsa vår M2M-guide här.

Dubbel uppkoppling ökar tryggheten

Ett effektivt sätt att försäkra sig om att det alltid finns uppkoppling är att använda sig av en underliggande, parallell uppkoppling – ett så kallat redundant nät – som tar över om det primära nätet slutar fungera.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av