Teracom Mobil logo.

Nyheter

Ny Normvädeslista och nya digitala möjligheter!

Publicerad: 12 februari 2019

Författare: Rikard Florin

Din kommande 4 års planering av digital strategi och investeringar måste lämnas in före 1: a april för dessa ska hinna ingå nya Intäktsramen.

Tack vare den nya Normvärdeslistan kommer du få bra ekonomiskt stöd och starka incitament att investera i digitala lösningar. Vilket gynnar utvecklingen mot smarta elnät. Det här öppnar upp för spännande möjligheter för ditt företag och för Sverige.

Vart fjärde år uppdaterar Energimarknadsinspektionen Normvärdeslistan. Den nuvarande listan löper ut 2019, och den nya gäller för perioden 2020–2023. Ditt företag får nu gynnsammare möjligheter till en omfattande digital transformation. Med nya koder som bättre möjliggör investeringar för smarta elnät och lösningar för övervakning, mätning, larm och kontrollutrustning.

Under kommande reglerperiod är det rätt tid att investera, men det gäller att välja rätt teknik. Framför allt visar styrsignalerna att fördelarna är som störst när investeringen är i stor skala och i nätstationer när det gäller ny teknik.

Teracom Mobil hjälper elnätsbolag med sin digitala investeringsstrategi genom att undersöka de ekonomiska möjligheterna och operativa fördelarna med att investera i smart och digital teknik.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av