Teracom Mobil logo.

Nyheter

M2M skapar utveckling i alla branscher!

Publicerad: 11 april 2018

Vad behöver du mäta, övervaka eller styra i din verksamhet? Inom så gott som alla branscher utvecklas idag nya och innovativa applikationer och tjänster för att bättre kunna monitorera, analysera och styra verksamheten.

Utvecklingen går snabbt och möjliggör en ökad konkurrenskraft och nya affärsmodeller för de företag i respektive branschen som bäst drar nytta av de nya möjligheterna. Parallellt ökar också behovet av robusta uppkopplingar för dessa M2M- (Machine-to-Machine) och IoT- (Internet of Things) tjänster.

Vi har sammanställt några intressanta och nytänkande exempel på M2M-tjänster i olika branscher:

    • Det hållbara jordbruket – M2M-uppkopplingar bidrar till att möjliggöra ett mer precist jordbruk. Genom att samla in och analysera mätdata för väder, vatten och värme kan användningen av till exempel konstgödning och kemikalier minska. Resultatet blir ett mer effektivt och hållbarare jordbruk. Ett företag som erbjuder den typen av tjänster är http://www.sensefarm.com
    • Den smarta fastigheten – De strängare statliga kraven på ökad energieffektivisering sätter press på små som stora byggbolag och fastighetsägare. Mer effektiv drift och underhåll av fastigheter ger möjlighet till stora besparingar inom. Enligt undersökningen Energiindikatorn är energibesparingspotentialen så stor som 40-50% från dagens nivå. De justeringsåtgärder och den styrning som ger mest skillnad är många gånger relativt enkla. Genom att integrera sensorer i och utanför fastigheten kan fastighetsägare och förvaltare mäta och analysera temperatur och energiåtgång för att på så sätt optimera och styra energiåtgången.Läs hela Energiindikatorn här
    • Det effektivare skogsbruket – Skogsbrukets fokus på att minimera lagerhållning, effektivisera flöden och sänka kostnader har möjliggjorts med utvecklingen av applikationer i kombination med avancerad geografiskt data. Via en mobilapplikation i skogsmaskinerna kan medarbetare ute i skogen snabbt få tillgång till exakt information om vad och hur mycket som avverkas tillsammans med kartor och logistikinformation kring aktuella jobb. De kan även rapportera hur mycket de har avverkat och när de är klara.
    • Det kontrollerade bygget – Under en byggprocess är det byggchefens ansvar att ha kontroll, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det är en grundförutsättning för att hålla budget och säkerställa en effektiv process. Utmaningar finns i form av grindar och dörrar som inte är stängda, för hög luftfuktighet och för hög energiförbrukning. Smarta mätare och sensorer kopplade till en applikation hjälper byggbolaget att minimera riskmoment och sänka kostnader. Cramos tjänst Övervaka bygget är ett bra exempel.

Att tänka på när du väljer M2M-uppkoppling

Dagens utveckling förutsätter att alla M2M och IoT-tjänster har en robust och pålitlig internetanslutning.I de fall en uppkoppling via det fasta nätet saknas är en mobil uppkoppling det logiska alternativet.Inför valet av  mobil M2M-uppkoppling är mängden data som ska transporteras, behovet av säkerhet och de geografiska förutsättningarna några av de frågeställningar som är viktiga att ta ställning till.

Datamängden ökar – Traditionellt har mängden data som samlats in via mobila M2M-uppkopplingar varit relativt begränsad. Idag blir det allt vanligare att samla in data från en enhet eller applikation för att sen också använda informationen för att fjärrstyra enheten eller tjänsten. I takt med att lösningarna blir allt mer kvalificerade ökar förväntningarna på den datamängd som uppkopplingen behöver hantera.

Redundans säkrar affärskritiska tjänster – Är applikationen affärskritisk är rekommendationen att överväga en redundant lösning med en parallell uppkoppling som kan ta över om den primära skulle gå ner. Ett exempel är möjligheten att säkra upp en fiberanslutning med en mobil uppkoppling för de olycksfall då fiberkabeln grävs av. På motsvarande sätt kan en mobil uppkoppling från en leverantör säkras upp av en sekundär uppkoppling från annan mobiloperatör.

God täckning avgörande –  Många företag har behov av att kunna nå sina tjänster oavsett geografisk placering. Oftast är det dessutom just i mer av avlägsna områden som de största tidsbesparingarna och ekonomiska vinsterna finns att göra. Här hjälper smarta M2M-applikationer till att minska transporter till och från kontoret för insamling av mätdata, kontroll av utrustning eller för automatiserade arbetsordrar och rapportering.

Robusta tjänster kräver robust hårdvara –  Valet av router kan också vara avgörande för uppkopplingens kvalitet. I branscher som jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning och byggsektorn utsätts hårdvaran ofta för väder och vind vilket kräver robusta industriroutrar. För den som väljer en uppkoppling med fast IP-adresser finns möjlighet till routrar som kan starta om sig själva vid eventuella problem. Att inte behöva skicka ut en tekniker för att felsöka underlättar för många verksamheter.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av