Teracom Mobil logo.

Nyheter

M2M och IoT - vad är skillnaden, Ulf?

Publicerad: 14 november 2016

Författare: Peter Holm Nielsen

Både M2M, Machine to Machine, och IoT, Internet of Things, har blivit vanligt förekommande begrepp i kommunikationssammanhang. Vad skillnaden är har färre däremot koll på, menar Ulf Seijmer, delägare i Induo och expert inom kommunikationslösningar.

– När jag säger M2M syftar jag på en specifik del av en process som ska kopplas upp, eller en viss uppgift ska lösas. Det kan till exempel vara att koppla upp ventilationen mot ett överordnat system eller bevakning av dataöverföring som en del av en redundant lösning. Pratar vi IoT handlar det istället om ett helhetsgrepp: till exempel att utrusta en fastighet med intelligenta sensorer som kan samverka för att optimera energiförbrukningen genom att stänga av ljus och ventilation när ingen är på plats.

Vart informationen skickas skiljer sig lösningarna emellan. Medan din M2M-lösning endast skickar data mellan två enheter, kan IoT fungera som en molntjänst där du kan välja vilken information du vill prenumerera på. Precis som att du skräddarsyr ditt sociala medier-flöde, jämför Ulf.

Den uppkopplade verksamheten

Ulf Seijmer menar att det råder ett fokus på M2M och IoT bland svenska företag. Efter att ha arbetat med kommunikation inom IT-branschen sedan mitten av 1990-talet har han
sett flera trender komma och gå, men tror att den uppkopplade verksamheten är
här för att stanna.

– Vi ser att ett modernt tankesätt börjar ta plats i organisationerna. Allt fler företag har insett möjligheten till bättre kontroll och effektivitet genom att koppla upp och sedan koppla ihop processer och hårdvara, berättar han.
I praktiken kan det innebära allt från det stora industriföretaget som kan mäta sin data från distans, till det lilla företaget som är beroende av fungerande betalningstransaktioner och kameraövervakning.

Branscher där M2M och IoT breder ut sig

Flera branscher har redan kommit långt i sitt arbete med M2M och IoT: det hållbara jordbruket, den säkra energibranschen och det effektiva skogsbruket, för att nämna några. Men även inom kommun, entreprenad, och V/A (vatten och avlopp) ser Ulf ett ökat intresse för smarta kommunikationslösningar och redundans.

– Har till exempel fordonen under ett vägbygge inte exakta data från sin GPS när de ska asfaltera kan det kosta flera hundra tusen kronor om det inte blir helt rätt. Då blir kostnaden för en redundant lösning minimal i jämförelse med det potentiella kostnadsbortfallet, och den går alltid att hämta hem, menar han.

Fler väljer det mobila nätet

En annan trend Ulf har uppmärksammat i sitt dagliga arbete med att förse sina kunder med kommunikationslösningar är den mobila uppkopplingens ökade status. Kunderna tittar nödvändigtvis inte längre på fiber och ADSL i första hand, utan ser numera mobilnätet som en lika självklar primär uppkoppling.

– Idag är det mobila nätet så pass bra att det fungerar som primär kommunikationsbärare. Det går snabbt att installera och kostar förhållandevis lite i jämförelse med andra kommunikationssätt. Eftersom det är just mobilt är det dessutom mer flexibelt än andra lösningar, poängterar han.

Redundanta lösningar skapar säkerhet

För att säkra sin affärskritiska uppkoppling rekommenderar Ulf en redundant lösning med minst två olika nätverksanslutningar, helst från olika operatörer. I flera av sina redundanta lösningar använder Induo 4G-routrar med dubbla SIM-kort som automatiskt kopplar över till det sekundära nätet om den primära operatören slås ut.

– Fördelen med att välja Teracom Mobil som en av operatörerna i en redundant lösning är säkerheten. Vi vågar säga till våra kunder att deras data kommer fram oavsett strömavbrott, tack vare de stora dieselreserverna och Teracoms robusta basstationsplatser. Är applikationerna dessutom affärskritisk rekommenderar vi Teracom Mobil:s bredband tre av tre gånger, avslutar han.

Om Induo

Induo är en distributör av kommunikationsprodukter och lösningar med lång erfarenhet av framförallt trådlösa system baserade på radio och GSM/3G teknik. Företaget har samarbetat med Teracom Mobil sedan 2011 som återförsäljare av våra produkter och tjänster.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av