Teracom Mobil logo.

Nyheter

Gör din BRF smart och säker!

Publicerad: 23 september 2017

Författare: Peter Borgfors

”Den smarta fastigheten” har kommit att bli ett vedertaget och välanvänt begrepp. För dig som är ordförande i en Brf kan det tyckas avlägset att tänka i termer av att koppla upp fastigheten, men faktum är att intresset nu ökar i takt med att allt fler kommer till insikt om vilka kostnadsbesparingar man kan göra och hur boendeupplevelsen kan förbättras. Men med allt fler driftskritiska och uppkopplade tjänster och enheter i fastigheterna ökar även behovet av driftstabil och säker uppkoppling.

Lägre kostnader och minskad miljöpåverkan

Fördelarna med smarta fastighetslösningar handlar i grunden om möjligheterna med att kunna göra automatisk realtidsinsamling och analys av stora mängder data från alla delar av fastigheten. Slutsatserna möjliggör effektivisering av olika processer och många bostadsrättsföreningar använder redan dessa analyser för att energieffektivisera sina fastigheter. Med hjälp av sensorer mäts, analyseras och styrs användandet av exempelvis ventilation, belysning och el i gemensamma utrymmen såsom trappuppgång, tvättstuga, källar- och vindsutrymmen. Kort och gott handlar det om att energi inte ska förbrukas då ingen använder sig av den.

Även användarna själva kan bidra till att hålla kostnaderna nere. Den tredje största utgiftsposten i svenska fastigheter, näst efter värme och ventilation, är varmvattenkostnaden. Men i och med att det nu finns nya sätt att mäta varmvattenförbrukning per hushåll har vissa hyresgästföreningar och brf:er valt att reglera hyran eller avgiften för bostaden beroende på konsumtionen. De som förbrukar mest betalar mer och de som förbrukar minst betalar mindre. Detta har visat sig leda till en helt ny medvetenhet och radikalt sänkta kostnader.

Men det är inte bara en fråga om att sänka kostnaderna som gör de smarta fastigheterna alltmer attraktiva. De boende själva upplever ofta de nya lösningarna som bekvämligheter de inte vill vara utan. Att de dessutom kan göra boendet billigare på sikt är givetvis ingen nackdel. En annan aspekt ur boendesynpunkt är att vi idag är alltmer miljömedvetna. Gemene man värnar om miljön och vill även leva på ett hållbart sätt. Många av de innovationer för fastigheter som baseras på uppkopplad teknik är designade på så sätt att de även ska gynna miljön – eller har åtminstone den ”bieffekten”.

Säkerhet och tillträde

Under det senaste decenniet har antalet inbrott nästan fördubblats i Sverige. Av dessa är cirka 40 procent lägenhetsinbrott och ett stort antal inbrott görs även i vinds- och källarförvaringar. Därför satsar allt fler nu på att utrusta fastigheter med nya, smartare och uppkopplade lås, larm och passersystem som gör det svårare för tjuven att slå till.

Lås och passage för portar och gemensamhetsutrymmen är allt oftare digitaliserade och användarna kan själva lägga in individuella koder som bara fungerar på vissa tider. Numera är även porttelefoner ofta försedda med passerläsare för inträde med kort eller tag och display med boenderegister. Givetvis finns även renodlade passerläsare som kan ersätta nycklar med taggar eller passerkort till föreningens gemensamma utrymmen – tvättstuga, källarutrymmen och så vidare. Korten/taggarna kan lätt spärras om de tappas bort och går att programmeras så att de endast fungerar under vissa tider.

I fråga om säkerhet och trygghet utvecklas nu även de sensorer som exempelvis läser av mätdata från ventilationssystem i fastigheter, så att de kan ”känna igen” olika ljud – glas som krossas eller skrik, exempelvis – som då kan utlösa larm vid eventuellt inbrott eller om någon är i behov av hjälp.

Fiber eller Mobil uppkoppling?

Om du är ordförande i en Brf som redan har fiberuppkoppling i fastigheten. Spontant tänker man att det är enkelt att koppla upp de nya tjänsterna mot samma nätverk. Problemet är då att fiberkabeln måste dras för varje ny smart funktion som kopplas in, vilket i längden inte blir kostnadseffektivt. Ofta är det då både billigare och smidigare att installera en mobil uppkoppling för varje ny tjänst som fastigheten utrustas med.

Driftstabilitet och kostnadseffektivitet

I takt med att alltfler digitala lösningar gör entré i bostadsrättsföreningarna blir de boende alltmer beroende av att dessa tjänster ständigt ska fungera. Vissa av dem är så pass viktiga att vardagen för de boende helt enkelt inte skulle fungera utan dem. Föreställ dig exempelvis vad som skulle hända om uppkopplingen för passersystemet plötsligt slutade fungera. Eller om era uppkopplade inbrotts- eller brandlarm inte hade nät då det började brinna eller då någon bröt sig in. Att passersystem och olika typer av digitaliserade larm är uppkopplade 24/7 kräver därför att man använder sig av en tillförlitlig uppkoppling.

Ett effektivt sätt att försäkra sig om att det alltid finns uppkoppling är att använda sig av en underliggande, parallell uppkoppling – ett så kallat redundant nät – som tar över om det primära nätet slutar fungera.  Du bör även tänka på att valet av uppkopplingsleverantör bör falla på den som har en bevisat god driftstabilitet och kan erbjuda backup genom dieselaggregat som ser till att systemet får ström, även vid elavbrott.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av