Teracom Mobil logo.

Nyheter

Dubbel säkerhet för kritiska system

Publicerad: 13 november 2018

Internet är vårt främsta kommunikationsverktyg. Vi använder det dels till intern och extern kommunikation, så som tillgång till mail och servrar. Men utöver det är flera andra affärskritiska applikationer också beroende av säker uppkoppling.I många fall kollapsar hela affärsprocessen om kortbetalningssystem slutar fungera, arbetsordrar inte kan levereras, eller mätdata slutar rapporteras. Vi har tittat närmare på fyra affärskritiska system där internet har en direkt eller indirekt roll i verksamhetens lönsamhet.

System för betaltransaktioner

Tidigare i år drabbades varuhuset IKEA Barkabys betalningssystem för ett haveri. Under söndagen då incidenten inträffade låg betalningssystemet nere under två timmar, och hundratals kunder fick lämna ifrån sig sina varor eller vända i dörren. Problemet orsakades av huvudservern som låg nere.

Hur mycket pengar IKEA Barkaby gick miste om går bara att spekulera i, men att det rör sig om stora summor är säkert. Incidenten, tillsammans med många andra av dess slag, visar hur affärskritisk uppkopplingen faktiskt är om du bedriver verksamhet som bygger på direktbetalning. För att förebygga problem i betalningssystemen är det därför viktigt att en redundant lösning kan agera backup när den primära uppkopplingen utsätts för problem, så att dina betalningstransaktioner alltid kan genomföras.

System för styrning baserat på mätvärden

Idag baseras många verksamheter på olika sorters mätvärden inom bland annat vind, vatten och värme. Tack vare nya, smarta system kan vi nu både tjäna och spara pengar på mätvärden, bland annat genom att analysera effektivisera energiförbrukningen i våra verksamheter. Utifrån mätdata och incidentrapportering kan företaget aktivt styra och reglera allt ifrån processer till produktion, viket leder till en högre grad av automatisering och därmed effektivisering av verksamheten.

För att kunna bedriva dessa mätningar krävs uppkoppling. Vid realtidsmätning, till exempel energibolag som behöver veta exakta värden för sin produktion, är konstant uppkoppling än mer avgörande för affärsverksamheten. Uppkopplingsproblem kan med andra ord innebära stora kostnader för de företag som kanske måste göra om sina mätningar eller utför sitt arbete fel på grund av felaktig information. Vid affärskritiska system som dessa är en redundant lösning en viktig och prisvänlig försäkring mot stora inkomstbortfall orsakade av nätverksproblem.

Systemet för företagets affärsdata

Förutom intern och extern kommunikation kopplas allt fler affärssystem upp mot internet, bland annat i form av molntjänster. Utvecklingen går mot ökade datamängder i omlopp, där en allt större andel är känslig, kanske till och med affärskritisk information. Samtidigt kan vi allt oftare läsa om överbelastningsattacker, dold övervakning och hackade lösenord. Senast den i november rapporterade SVT om hur de har samlat ihop en databas med 10 miljoner svenska, läckta lösenord, bland annat från högt uppsatta politiker, kända journalister och stora tech-profiler.

Ett sätt att skydda företagets datatrafik från intrång är att skapa parallella nätverk, så kallat VPN – Virtual Private Network. Med hjälp av det kan företaget kontrollera vilka som har tillgång till det interna nätverket, till exempel personal som jobbar på distans eller externa partners och medarbetare, genom att kryptera uppkopplingen.

System för övervakning

Övervakning sker i form av både kontroll av interna processer, så som industriella system för drift, och kameraövervakning utomhus för att ha koll på sin anläggning. Idag sker de allra flesta övervakningssystemen digitalt, med smarta sensorer och mätare kopplade till applikationer.

För kameraövervakning utomhus använder många företaget så kallade IP-kameror som är uppkopplade mot internet, och gör det möjligt för företag att sköta övervakningen på distans. Kamerasystemet är i sin tur ofta kopplat till ett larmsystem. Skulle uppkopplingen brytas, till exempel om kablarna klipps eller operatörens nät går ner, är det viktigt att ha en redundant lösning som back-up för att både larm- och kamerasystemen ska hållas vid liv. Fördelen med en sekundär uppkoppling via ett mobilt nät är att du kan du bevara uppkopplingen även om de fysiska kablarna klipps.

Redundans som dubbel säkerhet?

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att säkra sina affärskritiska applikationer är att använda en router med dualsim. Med dual-sim kombineras ett SIM-kort från en operatör med ett SIM-kort från en annan, och på så sätt skapar dubbla vägar till internet. Det ena nätet fungerar primärt och det andra sekundärt. Om det primära nätet ligger nere kopplar routern automatiskt upp sig på det sekundära nätet. När det primära nätet sedan har återhämtat sig och finns tillgängligt kopplas anslutningen automatiskt tillbaka. Resultatet blir att du dubblar säkerheten med ett system som sköter sig själv.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av