Teracom Mobil logo.

Nyheter

Driftsäker vindmätning med M2M

Publicerad: 16 september 2016

Författare: René Kappelgård

Innan finansiärer satsar stora summor pengar på ett nytt vindkraftsprojekt vill de veta att det råder goda vindförhållanden i det planerade området. Det är där Telecon, en av Sveriges största aktörer inom vindmätning, kommer in i bilden. För att mäta vinden uppför de master som är upp till 200 meter höga och installerar mätutrustning som mäter vindförhållandena varje dag under minst ett års tid. Först efter denna testperiod väljer finansiärerna ifall det är lönsamt att satsa på vindkraft i området eller inte.

För att samla in data använder Telecon sig bland annat av M2M-uppkoppling från Teracom Mobil som klarar av de geografiska gråzoner masterna kan vara placerade i. Men tack vare Teracom Mobil:s breda täckningen blir systemen driftsäkra och tillåter Telecon att jobba obehindrat.

– M2M-uppkopplingen ger oss snabb och tillförlitlig information som gör att vi sedan kan leverera kvalitativ data till våra kunder, berättar Niclas Östman, projektledare på Telecon.

Särskiljer sig från konkurrenterna

Förutom minutprecisa rapporter och regelbunden analys använder även Telecon Net1s nät för övervakningslarm och kameraövervakning för kontroll av meteorologisk utrustning och övervakning av projektområdet. Eftersom testperioderna för vindmätningen är så pass långa är det viktigt att begränsa eventuella störningar under mätningen. Annars riskeras mätkampanjen att behöva förlängas, där kunderna förlorar pengar som följd. Men genom att använda ett stabilt 4G-nät kan Telecon hjälpa sina kunder att övervaka sina mätsystem i realtid och kan på så vis förutse och åtgärda eventuella störningar direkt, vilket har tagit deras verksamhet till en ny nivå.

– Det ger oss en stor konkurrensfördel som gör oss ledande i branschen, menar Niclas Östman.

Fast pris gynnar kunderna

Telecon tecknar abonnemang med Teracom Mobil på årsbasis och fakturerar sedan vidare till sina kunder. Med sin tidigare leverantör använde man rörligt pris och fick en spretig flora, vilket kunde resulterade i variation på flera tusen kronor för en och samma kund.

– Ibland kunde årsfakturan landa på 4000 kronor, ibland 16000. Det var inte helt lätt att förklara mot kund varför variation var så stor, berättar Niclas Östman.

Med Teracom Mobil tog man istället fram en lösning med tre abonnemangsformer med fast pris så kunden alltid vet vad den ska betala. Abonnemangen baseras på volym, pris eller hastighet och tecknas efter kundernas preferenser.

Driftsäkert, prisvänligt och bra support

Idag är Teracom Mobil:s Telecons primära uppkopplingsalternativ och används i 95 % av masterna. Niclas Östman beskriver hur både Telecon och deras kunder sätter stort värde på tillförlitliga och driftsäkra system, och hur det är en förutsättning för deras verksamhet. På frågan om han skulle rekommendera Net1s bredband till andra blir svaret positivt.

– Absolut! För oss har Net1 varit en bra motpart och levererat driftsäkerhet med bra support till konkurrenskraftiga priser, avslutar han.

Läs mer om Telecon på här

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av