Teracom Mobil logo.

Nyheter

Del 2 - Tre svenska elnätsbolag om ökade krav på säker kommunikation

Publicerad: 9 november 2018

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster – det så kallade NIS-direktivet – trädde i kraft den 1 augusti 2018. Lagen omfattar bland annat de verksamheter som levererar tjänster inom energisektorn och syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. I den andra artikeln i vår serie om svenska elnätsbolag tittar vi närmare på hur kraven på att skydda information i samhällsviktiga funktioner gör att elbolagen nu måste lägga större fokus på säker kommunikation.

Helhetslösning för bättre kontroll och säkerhet

Elnätsbolaget Linde Energi i Bergslagen säkrade tidigare kommunikationstrafiken mellan SCADA-system och sensorer genom en egen lösning med en separat VPN-tunnel och en fast IP-adress per uppkopplingspunkt. Lösningen blev kostsam i takt med att antalet uppkopplade stationer ökade och man valde därför att skapa en gemensam VPN-tunnel för all kommunikation. Men beslutet fattades inte enbart på ekonomiska grunder. Enligt Weine Ohlson, IT-ansvarig på Linde Energi, var det också ett viktigt led i arbetet med att säkra IT-systemen i enlighet med NIS-direktivet:

– Genom att gå från flera separata VPN till en helhetslösning från en leverantör får vi bättre kontroll på utrustningen och säkrare kommunikation med stationerna. Net1:s teknik särskiljer sig från andra kommuni­kationstekniker. Med 4G-nätet får vi en mer robust och driftsäker uppkoppling än om vi till exempel hade valt GSM. Vi är i första hand inte ute efter raketsnabb information, men vi behöver stabil och tillförlitlig uppkoppling för ständig dataöverfö­ring och övervakning. Eftersom vi tillhandahåller samhällskritiska tjänster känns det tryggt att kunna luta sig mot en erfa­ren leverantör som tar ansvaret och ser till att allting fungerar.

 

Ensamma i nätet med privat 4G

För att samla in data för både övervakning och styrning av vattenkraftsstationerna använder Bodens Energi sig av M2M-uppkopplingar precis som Linde Energi övervägde man att förlita sig på traditionella GSM-uppkopplingar och man gjorde inledande försök i området. Men i och med att en av vattenkraftstationerna inte täcktes av den uppkopplingen fick man tänka om. Som en del i arbetet mot ökad säkerhet har Bodens Energi under de senaste åren därför i allt högre grad valt att använda sig av privat 4G-nät. Andreas Ericsson, systemtekniker på Bodens Energi, förklarar varför: – I ett privat 4G-nät är vi ensamma i nätet. Baksidan av att använda publika IP-adresser, vilket vi gjort tidigare, är att de kan bli en väg in för obehöriga. Vi är en samhällskritisk funktion och det är därför särskilt viktigt att ingen får tillgång till mottagningsstationerna eller kraftstationerna och orsaka skada. Inför NIS-direktivet har vi påbörjat riskanalyser för att utreda hur vi ska hantera detta, så att det finns en plan om någonting händer. Det ligger högt på agendan och med privat nät från Net1 har vi tagit ett steg i rätt riktning.

 

Redundans ger oavbruten datakommunikation

Precis som branschkollegorna Linde och Bodens Energi står elnätsbolaget Nacka Energi står inför nya utmaningar. Kommunen har stora expansionsplaner och elnätet måste därför byggas ut. För att uppfylla kraven i NIS-direktivet måste de försäkra sig om att få larm vid olika typer av incidenter – något som riskerar att öka i och med de stora byggnationerna i Nacka kommun. Nacka Energi har valt att använda en redundant lösning med dubbla internetanslutningar. Detta för att säkerställa att alla larm kommer in och att ingen data går förlorad genom oavbruten kommunikation med elstationerna. Ola Heed, IT-ansvarig för Nacka Energi, berättar: – Vi bygger vår infrastruktur så att den ska hålla i 100 år. Nu behöver vi flytta mycket av den eftersom det ska byggas fastigheter runtom i kommunen. Då ökar risken för incidenter vilket gör att vi måste säkra kommunikationen med våra elstationer om något går fel. Med två uppkopplingar, en primär och en sekundär, märker vi inte när skiftet mellan uppkopplingarna inträffar – det sker helt automatiskt. Ibland fungerar Net1 som primär uppkoppling, ibland som redundant beroende på vilken uppkoppling som har bäst förbindelse just då. Därigenom kan vi även fortsatt få tidig indikation om någonting är fel eftersom kommunikationen med elstationerna är oavbruten – även vid incidenter. På så sätt kan problemen åtgärdas snabbt och avbrottstiden minimeras.

Arbetar du också inom en samhällsviktig verksamhet? Vill du veta mer om hur Net1 kan hjälpa dig att säkra kommunikationen och efterleva det nya EU-direktivet? Eller vill du att vi skriver mer om hur företag i just din bransch arbetar med M2M-kommunikation? Hör av dig i formuläret här under!

Kontakta oss för ett rådgivande möte om säkra och robusta kommunikationslösningar

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av