Teracom Mobil logo.

Nyheter

Del 1 - Tre svenska elnätsbolag om utmaningarna med data-kommunikation

Publicerad: 13 november 2018

Teracom Mobil har en nära dialog med ett flertal svenska elnätsbolag. Det är en spännande bransch med stora förändringar i antågande – inte minst i och med den resa mot ett smartare elnät som vi nu står inför. Datakommunikationen för dessa samhällskritiska funktioner måste ständigt fungera – bland annat för att säkerställa optimal drift och underlätta i felsökningsarbetet. Så vilka svårigheter medför dessa krav på tillförlitlig uppkoppling för verksamheterna? Vi har talat med tre elnätsbolag som berättar om sina olika kommunikationsutmaningar.

Tillförlitlig kommunikation – ett kritiskt moment

I Bergslagen producerar och distribuerar Linde Energi el och fjärrvärme till privatpersoner, företag och offentlig sektor i Lindesbergs Kommun med omnejd. Weine Ohlson är IT-ansvarig på Linde Energi och som ensam på IT-avdel­ningen köper han både in extern drift och får hjälp av kommunen med att drifta och underhålla systemen.

Bland uppkopplingsbehoven finns bland annat fjärrstyrning och övervakning av de fem vattenkraftverk som tillsammans står för tio procent av den totala energiomsättningen. Kommunikationen mellan företagets SCADA-system och vattenkraftverken utgör ett kritiskt moment, eftersom fel information kan leda till allvarliga konsekvenser. Utöver kraftverken övervakar Linde Energi även sina elnät och elstationer som distribuerar ström till företagets kunder. Utsätts elnätet för störningar eller avvikelser skickas larm. Då har Linde Energi 3 minuter på sig att åtgärda problemet innan det klassas som ett regelrätt strömavbrott.

– Har vi inte tillförlitlig kommunikation som kan mäta och övervaka vattennivåerna riskerar vi att ta för mycket vatten eller överdämma. Håller vi oss inte till vattenregleringsbestämmelserna innebär det faktiskt ett miljöbrott. Vid höga flöden fylls det på fort om en maskin stannar, därför är det viktigt att vi snabbt kan reglera mängden genom att öppna alternativa vägar för vattnet. Stora delar av den processen kan vi fjärrstyra och därmed hantera snabbt och effektivt, berättar Weine.

Kommunikationsvägarna har tidigare säkrats upp genom en egen lösning med en separat VPN-tunnel och en fast IP-adress per uppkopplingspunkt – något som resulterade i över 50 enskilda VPN-tunnlar. Därför fanns det både ekonomiska och organisatoriska incitament att hitta en ny och lösning för uppkopplingen.

Ökad risk för avbrott när Nacka växer

Nacka Energi är elnätsbolaget som förser elbolagen i Nacka med infrastruktur för att kunna leverera el till sina kunder. Deras infrastruktur består idag av nio stora elstationer och ett antal mindre stationer, men i takt med att Nacka kommun blir allt större finns även tillväxtplaner för nya stationer.

Ola Heed är IT-ansvarig för Nacka Energi och ansvarar för IT-miljön. Utöver det ansvarar han även för kommunikationen med dem som jobbar ute på elstationerna, och även för kommunikationen med själva elmätarna.

– Våra elstationer bevakas online. Inträffar avvikelser får vi larm som exempelvis talar om när särskilda kritiska gränser är nådda. På så sätt kan vi åtgärda problemen snabbt för att sedan kunna återgå till affärsdrivande mätning.

Även elnäten som är indelade i luftledning och jordkabel, där jordkabel utgör den största andelen, kan utsättas för problem:

– Det händer att man missar jordkablarna i marken och sätter en grävskopa i dem vid husbygge eller förläggning av fiber, berättar Ola Heed.

För att försäkra sig mot dessa incidenter, som riskerar att öka i och med de stora byggnationerna i Nacka Kommun, är det en ständig utmaning för Nacka Energi att undvika avbrott i kommunikationen och att kunna få snabb indikation om någonting är fel så att problemen snabbt kan åtgärdas för att minimera avbrottstiden.

Otillräcklig täckning i mobilnäten

Bodens Energi distribuerar och producerar el och fjärrvärme för omkring 16 400 elnätsanslutningar och 4 100 fjärrvärmeanslutningar. Andreas Ericsson är systemtekniker på Bodens Energi och ansvarar för nätkommunikationen till och från vattenkraftstationer och mottagningsstationer:

– Vi behöver stabil uppkoppling för insamling av data samt övervakning och styrning av vattenkraftstationer. Utan fullgod och stabil täckning har vi inte möjlighet att utföra felsökningsarbetet på ett effektivt sätt.

Vattenkraftsstationerna ligger uppåt sju mil bort i områden med mycket skog, där det ofta annars saknas stabil täckning. Initialt gjordes bland annat försök med GSM-lösningar i området men det visade sig snart att en av vattenkraftstationerna inte täcktes av uppkopplingen. Utmaningen blev därför att hitta en uppkoppling med täckning där de ordinarie mobilnäten inte räcker till.

—–

Vill ni läsa mer om hur elbolagen löste sina utmaningar? Missa inte nästa del i vår artikelserie om svenska elnätsbolag! Har du frågor eller vill du bara veta mer om våra erbjudanden – tveka inte att kontakta oss i formuläret här under!

Kontakta oss för ett rådgivande möte om säkra och robusta kommunikationslösningar

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av