Teracom Mobil logo.

Modernisering av nätet

Modernisering av nätet

Modernisering av nätet under våren 2021

Teracom Mobil moderniserar befintligt LTE 450 MHz-nät med start i början av 2021. Det innebär en uppgradering av hela vårt mobila nät vilket ger oss möjligheten att fortsätta erbjuda våra kunder framtidssäkra samhällskritiska uppkopplingar.

Servicearbeten kan medföra störningar

I och med moderniseringen av nätet kommer vi under våren utföra ett antal inplanerade servicearbeten vilket kan medföra störningar i våra tjänster under tiden arbete pågår. Information kommer att skickas ut inför varje planerat arbete. På sidan driftinformation finns mer information om de inplanerade servicearbetena och när de inträffar.