Teracom Mobil logo.

M2M

Mobila M2M-uppkopplingar

Robusta och säkra mobila M2M-uppkopplingar

Inom de flesta branscher utvecklas idag nya och innovativa applikationer och tjänster för att bättre kunna monitorera, analysera och styra verksamheten. Med det följer behovet av att koppla upp dessa smarta applikationer och enheter med M2M, maskin-till-maskin-kommunikation samt kunna hantera och styra sensorer och routrar på distans. Även kraven på  att uppkopplingarna är robusta och säkra har ökat i takt med att informationen blir alltmer affärskritisk.

Mobila M2M-uppkoppling är ofta lättare och snabbare att installera än en fast förbindelse. Den ger också en större flexibilitet för mer tillfälliga användningsområden. Med en omfattande yttäckning och en nätverksstabilitet på 99,99% kan vi säkerställa hög tillgänglighet och vi når svårtillgängliga områden.

Vi kan även erbjuda allt från managerade tjänster som meddelar dig vid avvikelser, till förkonfigurerade routrar som enkelt integreras i din existerande IT-plattform. Ditt abonnemang utformas individuellt och baseras på dina specifika behov.

Här kan du läsa hur vi löst det för en av våra kunders behov av M2M-lösningar:
HSB Östergötland

Video

Se hur Hemfjällsstugan i Dalarna kopplar upp sig med hjälp av 450 MHz-bandet

Play