Teracom Mobil logo.

M2M dual-uppkopplingar

Mobila M2M Dual uppkopplingar

Mobil M2M Dual – säker uppkoppling med hög tillgänglighet

M2M Dual uppkopplingar är särskilt utformade för verksamheter som har höga krav på redundant uppkoppling för att försäkra sig om att den ena uppkopplingen tar över om den andra skulle fallera.

M2M Dual är en redundant lösning för uppkoppling av tjänster och applikationer med krav på hög tillgänglighet. Kommunikationslösningen är robust, säker och pålitlig och passar alla branscher från detaljhandeln och skogsindustrin till smarta fastigheter och samhällsviktiga verksamheter som energiföretag, polis och militär.