Teracom Mobil logo.

GDPR – Integritet

GDPR - Integritet

Bakgrund

Den 25:e maj 2018 trädde en ny lag i kraft som kallas Dataskyddsförordningen, eller så har du också sett det som förkortat till GDPR- General Data Protection Regulation. Den nya lagstiftningen har till syfte att stärkta rättigheter för den enskilde individens personliga integritet och på det sättet också underlätta handeln inom EU, eftersom alla får samma regler att anpassa sig till.

Personuppgiftsbehandling

När du ingår avtal (angående köp av produkter och/eller tjänster) med Teracom Mobil AB  orgnr 556773-3091 lämnar du, enligt våra Allmänna villkor, ditt samtycke, dvs du medger, att Teracom Mobil behandlar Dina Kunduppgifter på de sätt, för de syften och i den omfattning som anges i 5.1–5.7 i de Allmänna villkoren.

Med ”Kunduppgifter” avser vi person-, kund- och trafikuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, uppgifter om använda kommunikationsnät och omfattningen därav, uppgifter om ingångna avtal samt om din användning av de produkter/tjänster Du beställer av oss.

När du ansöker på internet om ett abonnemang hos oss görs en automatisk kreditprövning. Om den inte blir godkänd blir du istället dirigerad till en annan lösning för betalning alternativt en handläggare på vår kundtjänst.

Vi använder dina kunduppgifter för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt Avtalet (t.ex. för tillhandahållande av beställda tjänster) och även för ändamålen administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Teracom Mobil kan också komma att spela in ditt samtal med vår Kundservice för de angivna ändamålen. Vi sparar och behandlar uppgifterna så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose de angivna ändamålen.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen reglerar att du har rättigheter som vi givetvis vill du ska ha möjlighet att utöva. Om du önskar få veta vad vi har för information sparat om dig, kontaktar du oss skriftligt via knappen på ”Mina sidor”. Detta för att vi ska veta att det är rätt person bakom begäran. Du kommer direkt få ett svarsmail till den mail-adress du registrerat hos oss, som säger att vi mottagit din önskan om registerutdrag. Vi kommer sedan inom en månad skicka registerutdraget till dig digitalt på samma e-postadress. Om du önskar papperskopior på utdraget kommer vi ta ut en administrativ avgift för porto och utskrift.

Dina Kunduppgifter kommer att behandlas även i samband med marknadsföring (bl.a. via e-post och/eller sms/mms). Om du inte önskar direktreklam kan du lösa det genom att antingen kontakta kundtjänst eller följa anvisningar som finns i de reklamutskick vi sänder ut. Observera att vi ändå kan behöva göra utskick för att meddela dig information om din tjänst för att vi ska kunna uppfylla Avtalet.

En av de paragrafer dataskyddsförordningen innehåller är tydliga med att du har rätt att få dina personuppgifter raderade på din egen begäran. Detta gör du genom att kontakta oss skriftligt via ”Mina sidor” eller på e-post. Vi förbehåller oss dock att behålla uppgifter så länge vi har pågående avtal om tjänst, tvist eller annan lagstiftning kräver att vi har kvar informationen.

På ”Mina sidor” kan du själv rätta dina uppgifter. Uppgifterna blir sedan automatiskt uppdaterade och kommer till oss och våra underleverantörers vetskap. Om det är något som du inte kan rätta till själv så hjälper vår kundtjänst dig.

Vi använder oss av modern teknik med IT-lösningar där vi ställer höga krav på de tjänster Vi brukar. Vi nyttjar oss till viss del av molntjänster i det administrativa arbetet och Vi vill vara transparenta med detta. När vi brukar oss av underleverantör av sådan tjänst, så ska de uppfylla de riktlinjer som EU satt upp. Om en sådan tjänst skulle finnas utanför EU, i så kallat tredje-land, kräver vi att de ska vara godkända enligt de informationssäkerhetsavtal EU satt upp med vissa länder. Läs vilka länder som innefattas här.

Om du är missnöjd med något som gäller Dataskyddsförordningen, så kan du lämna klagomål till Data Inspektionen. Data Inspektionen kommer under 2018 att byta namn till Integritetsmyndigheten.

Dataskyddsförordningen säger också att du har rätt att portera dina personuppgifter. Detta har du alltid kunnat göra hos oss genom att du kan flytta dina nummer och uppgifter mellan svenska telekomföretag. För övriga frågor kring hur vi hanterar porteringar kontaktar du vår kundservice.

Om du har frågor om vårt arbete med dataskyddsförordningen så är du välkommen att ställa dina frågor direkt på e-post eller ringa vår kundtjänst på 0774 – 42 42 43 så ser de till att du får kontakt med en person med rätt kunskap hos oss.

Kakor/ Cookies policy

Informationen avser bestämmelser i 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) som trädde i kraft den 1 juli 2011.

Det här är en kaka eller en cookie

En kaka eller cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor:

  • Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.
  • Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Tredjeparts-kakor

  • Kakor som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjeparts-kakor. Den här sortens kakor kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen t.ex. en annonsfirma via en. banner.

Vad Teracom Mobil gör för att uppfylla cookie-lagen

Kakor är inget virus, det är en funktion för att hemsidan och vår tjänst ska fungera så smidigt som möjligt. Vi samlar också in information i form av statistik för att kunna vidareutveckla och förbättra din upplevelse på hemsidan.

Kakor vi använder på hemsidan

Kakor finns inom olika kategorier på vår hemsida. I tabellen kan du se vilken kategori varje kaka faller under och vilken funktion den har. Förklaring till kategorierna finns efter tabellen.

KategoriKakans namnKakan förfaller efterKakans funktion
Samtyckecookie_consent365 dagarInnehåller besökarens preferenser för kakor.
NödvändigASP.NET_SessionIdTills besökaren lämnarGer besökaren ett sessionsid, finns kvar så länge besökaren är kvar på webbplatsen, försvinner därefter.
Nödvändigcc14 dagarBesökarens varukorg
Nödvändigfull_c30 dagarInnehåller eventuell information om tidigare köp gjorda på webbplatsen
Nödvändigosc14 dagarInnehåller eventuell information om  kampanjlänk som besökaren klickade på för att komma till sidan.
Nödvändigorc14 dagarInnehåller eventuell information om vilken sida som refererade användaren till teracommobil.se (t.ex. Google).
Nödvändiguag14 dagarInnehåller eventuell information om vilken typ av webbläsare besökaren använde vid första besöket.
Nödvändigcsc15 dagarInnehåller eventuell information om  kampanjlänk som besökaren klickade på för att komma till sidan.
Nödvändigcrc15 dagarInnehåller eventuell information om vilken sida som refererade användaren till teracommobil.se (t.ex. Google).
NödvändigHumany__parameters126 dagarKundserviceverktyg
NödvändigHumany__clientId15 dagarKundserviceverktyg
Statistik_bizo_bzid120 dagarTracking for Bizo’s business demographics data.
Statistik_bizo_cksm120 dagarTracking for Bizo’s business demographics data.
Statistik_bizo_np_stats120 dagarTracking for Bizo’s business demographics data.
Statistik_ga731 dagarGoogle Analytics, i det stora hela används Google Analytics för att Teracom Mobil ska förstå hur besökare interagerar med webbplatsen, så att den kan förbättras.
Statistik_gid2 dagarGoogle Analytics, används för att särskilja besökare.
Statistik_gat_UA-9006235-12 timmarGoogle Analytics, används för att samla trafik-statistik på webbplatsen.
StatistikLinkedIn/BizoSe detaljerLinkedIns kakor används för att mäta prestation på våra annonser på LinkedIn. Ett antal kakor från LinkedId används i detta syfte, mer detaljer finns att läsa i LinkedIns cookie-policy https://www.linkedin.com/legal/cookie-table
StatistikFacebookSe detaljerFacebooks kakor används för att mäta prestation för Teracom Mobil-annonser på Facebook. Mer detaljerad information varje enskild kaka finns i Facebooks cookie policy, https://www.facebook.com/policies/cookies/
AnnonserDoubleClickSe detaljerEtt flertal kakor skapas under domänen doubleclick.net. DoubleClick är en Google-tjänst relaterad till annonsering. Används bland annat för att visa relevanta annonser för användaren på andra webbplatser. Mer information finns på Googles policy-webbsida: https://policies.google.com/technologies/types
NödvändigTeracommobilcookie30 dagar
Gömmer Cookie informations rutan, och möjliggör att ”
teracommobilcookieprivatecompany” kan fastställas.
NödvändigTeracommobilcookienecessary3 dagar
Gömmer Cookie informations rutan.
Nödvändig

teracommobilcookieprivatecompany

10 dagarAnvänds för att komma ihåg och spara om besökaren valt att besöka sidan som privatperson eller som företag och gömmer pop-upen. Den här kakan används bara om ”teracommobilcookie” är aktiv i användarens webbläsare.
Nödvändig: Kakor som utgör en del av webbplatsens funktion, t.ex. en varukorg.

Samtycke: Kakor som används för att hantera användarens samtycke till exempelvis användning av kakor.

Statistik: Kakor som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Annonser: Kakor som används för att kunna anpassa tjänster så att besökaren får reklam som är relevant för denne.

Kontakt

Har du funderingar så är du välkommen att ställa dina frågor direkt på mail på kundservice@teracommobil.se eller ringa vår kundtjänst så ser de till att du får kontakt med en person med rätt kunskap hos oss.

Teracom Mobil AB (Tidigare Netett Sverige AB), Box 30150, 104 25 Stockholm

kundservice@teracommobil.se, 0774 – 42 42 43

Org.nummer: 556773-3091

Den här informationen om kakor uppdaterades 2018-12-13