Teracom Mobil logo.

Frågor om nät och täckning

Frågor om nät och täckning

Jag kommer inte ut på internet

Min internetuppkoppling är långsam och har vart det en längre period

Vart kan jag läsa av mina signalvärden?

Vilken täckning har jag

Vilka hastigheter erbjuder Teracom Mobil

Vad gör jag med min gamla 3G router?

Min enhet kopplar ifrån wifi ibland

Vilken typ av IP-adress erbjuder Teracom Mobil?

Var kan jag köpa längre antennkabel än den som följer med antennerna?

Är strålningen från routern farlig?