Teracom Mobil logo.

Pågående servicearbete i Täby

Servicearbete i Täby

Publicerad: 9 februari 2021

Servicearbeten kan medföra störningar

I och med moderniseringen av nätet genomförs under våren ett antal inplanerade servicearbeten vilket kan medföra störningar i våra tjänster under tiden arbete pågår.

Under vecka 8 genomför vi servicearbeten i Täby vilket kan medföra störningar.

Modernisering av nätet under våren 2021

Teracom Mobil moderniserar befintligt LTE 450 MHz-nät med start i början av 2021. Det innebär en uppgradering av hela vårt mobila nät vilket ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder framtidssäkra samhällskritiska uppkopplingar genom nya tjänster med teknik så som NB-IoT vilket ligger till grund för utveckling av nätet i 5G-teknik. Utrullning av nya radiobasstationer kommer också ske över hela landet för förbättrad täckning och kapacitet.